koçu

koç1

Oğuzca koç "erkek koyun" sözcüğünden evrilmiştir. Oğuzca sözcük Eski Türkçe aynı anlama gelen koçġar veya koçŋar sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Moğolca aynı anlama gelen quça sözcüğü ile eş kökenlidir.

koç2

İngilizce coach "1. bir tür büyük at arabası, 2. sporda antrenör" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Almanca Kotsche "bir tür büyük at arabası" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Macarca aynı anlama gelen kocsi szekér deyiminden alıntıdır.

koçak

Orta Türkçe koç sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +Ak ekiyle türetilmiştir.

koçan

Bulgarca ve Sırpça koçan кочан z veya Rusça koçán коча́н z "meyve ve sebze ve özellikle lahana sapı" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Vasmer 2356)

koçer

Kürtçe (Kurmanci) koçer "göçer, göçebe" sözcüğünden alıntıdır. Kürtçe sözcük Azerice köçer veya Türkiye Türkçesi aynı anlama gelen göçer sözcüğünden alıntıdır.

koçu
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ anon., Ebâmüslim-nâme terc., 1500 yılından önce]
Ahmed koçiye binüp Hit koçaş olup

Köken

Macarca kocsi (szekér) "yaylı araba" sözcüğünden alıntıdır. Macarca sözcük Kocs "Kuzey Macaristan'da araba yapımıyla ünlü bir kasaba" özel adından türetilmiştir.

Ek açıklama

İngilizce coach, Almanca Kutsche, Fransızca coche "yaylı araba" ilk kez 16. yy'da Kocs kentinde üretilen yaylı süspansiyon sisteminden ad almışlardır. • Macarcadan alınan Türkiye Türkçesi koçaş "arabacı" anlamındadır.

Benzer sözcükler

koçaş


04.05.2020
kod

Fransızca ve İngilizce code "yasa derlemesi, (mec.) her türlü kurallar sistemi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince cōdex veya caudex "1. ağaç kütüğü, 2. büyük defter, yasa külliyatı" sözcüğünden evrilmiştir.

kodaman

Farsça χodā "saygıdeğer ve yaşlı kimse, koca" (NOT: Farsça sözcük Soğdca χwatāw "kral, efendi, soylu kişi" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Harezmce aynı anlama gelen χwadēw sözcüğü ile eş kökenlidir. ) ve Bu sözcük Farsça mān "gibi, benzer" sözcüklerinin bileşiği olabilir; ancak bu kesin değildir.

kodein

Fransızca codéine "afyondan elde edilen yatıştırıcı madde" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca kōdeía κωδεία z "gelincik, afyon bitkisi" sözcüğünden +in° ekiyle türetilmiştir.

kodeks

Fransızca codex pharmaceutique "resmen onaylanan ilaçlar katalogu" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Latince cōdex, cōdic- "1. ağaç kütüğü, 2. yazı tableti, defter, özellikle büyük boy hesap veya karar defteri" sözcüğünden alıntıdır.

kodes

Yeni Yunanca kotétsi κοτέτσι z "kümes, tavuk barınağı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca kóta κότα z "kanatlılar, tavuk" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Yeni Yunanca kóttos "kanat" sözcüğünden türetilmiştir.