klan

kitle

Arapça ktl kökünden gelen kutla(t) كتلة z "kütle, yığın" sözcüğünden alıntıdır.

kitre

Arapça kitra(t) كترة z "geven bitkisinden elde edilen zamk, tragacanth" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ḳṭrān קְטרֶת z "reçine, tütsü" sözcüğünden alıntıdır.

kivi

İngilizce kiwi fruit "actinidia deliciosa bitkisinin meyvesi" deyiminden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1959 Turners and Growers, Yeni Zelanda meyve şirketi.) İngilizce deyim İngilizce kiwi "Yeni Zelanda'nın simgesi olan bir kuş" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Maori dilinde bir sözcükten alıntıdır.

kizir

Farsça gizīr veya gazīr گزير z "yönetici yardımcısı, vergi memuru, vezir" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça guzīr "yargıç" sözcüğünden evrilmiştir.

klakson

Klaxon "otomobil kornası markası" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1908 Lovell-McConnell Manufacturing Co., Amer. firması.) Bu sözcük Eski Yunanca klázō κλάζω z "bağırmak" fiilinden türetilmiştir.

klan
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ziya Gökalp, , 1917]
Klan diye, yekdiğerini akraba addeden (...) efrad zümresidir.

Köken

Fransızca ve İngilizce clan "aşiret" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Gaelce clann "aile, aşiret, soy" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince planta "filiz, bitki yavrusu, (mec.) soy" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. (Kaynak: OED)


18.08.2017
klapa

Fransızca clapet "sıvı veya buharı tek yönlü olarak geçiren kapak" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca clapoter "«klap» sesi çıkarmak" fiilinden +et° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

klark

Clark Gable "Amerikalı sinema oyuncusu" özel adından türetilmiştir.

klarnet

Fransızca clarinette "bir nefesli çalgı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen clarinetto sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: y. 1700 J.C. Denner, Nürnberg'li çalgı yapımcısı.) Bu sözcük İtalyanca clarino "borazan, av borusu" sözcüğünün küçültme halidir. İtalyanca sözcük Latince clarus "1. yüksek (ses), 2. açık, berrak, aydınlık" sözcüğünden +in° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kl̥h₁-ró-s (*klā-ró-s) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kelh₁- (*kel-) "bağırmak, yüksek sesle çağırmak" kökünden türetilmiştir.

klas

Fransızca classe "1. sınıf, derece, rütbe, 2. özellikle üstün sınıf veya rütbe" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince classis "1. çağrı, askere çağırma, 2. Roma yurttaşlarının bölündüğü beş askeri sınıftan her biri, tertip" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Arkaik Latince cladere "çağırmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kla-d- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kelh₁- (*kel-) "bağırmak" kökünden türetilmiştir.

klasik

Fransızca classique "köklü, soylu, eski zaman ait, özellikle antik çağa özgü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince classicus "1. (eski Roma'da) beş askeri sınıfa mensup, 2. (mec.) eski zamana ait, köklü, soylu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince classis "askeri sınıf" sözcüğünden +ic° ekiyle türetilmiştir.