kira

king

İngilizce king "1. kral, 2. iskambilde papaz" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski İngilizce cyning "soylu kişi, bey" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kuniŋg- biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Germence yazılı örneği bulunmayan *kunjom "soy, aşiret" biçiminden türetilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ǵn̥h₁-i̯o- (*ǵn̥-i̯o-) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ǵenh₁- (*ǵen-) "doğurmak, üremek" kökünden türetilmiştir.

kinin

Fransızca quinine "Peru'da yetişen cinchona ağacının kabuğundan elde edilen ateş düşürücü ilaç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İspanyolca quina "cinchona ağacı kabuğu" sözcüğünden +in° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Quechua (İnka) dilinde kina "kabuk" sözcüğünden alıntıdır.

kiosk

İngilizce kiosk "1. geniş saçaklı yazlık yapı, kameriye, 2. şehirlerde gazete satışı veya büfe olarak kullanılan saçaklı küçük yapı" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: İngilizce sözcük Fransızca aynı anlama gelen kiosque sözcüğünden alıntıdır. ) Bu sözcük Türkiye Türkçesi köşk sözcüğünden alıntıdır.

kip

Eski Türkçe kīp "kalıp" sözcüğünden alıntıdır.

kir

Eski Türkçe kir "leke, kir" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Moğolca aynı anlama gelen gkir sözcüğü ile eş kökenlidir.

kira
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
kirīye/kirāye bérdi [[Türkçeleşmiştir. Türkmenler kirīye/kirāye bérdi, Kıpçaklar kirāgā bérdi der.]]

Köken

Arapça kry kökünden gelen kirāˀ كراء z "bir mülkten yararlanma hakkı için ödenen bedel" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Arapça karā "kiraladı" fiili ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Aramice/Süryanice kry kökünden gelen kərī, kəriyā כְרִי, כְריָא z "1. yığın, tümsek, özellikle mal ve mahsul yığını, 2. arazi kirası olarak ödenen mahsul miktarı" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Jastrow, Dict. of the Targumim, Talmud Bavli etc. sf. 666.)

Benzer sözcükler

kiracı, kiralamak

Bu maddeye gönderenler

kerhane, mekkâre


16.08.2017
kiram

Arapça krm kökünden gelen kirām كِرام z "büyükler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça karīm كريم z "büyük" sözcüğünün fiˁāl vezninde çoğuludur.

kiraz

Yeni Yunanca kerásion κεράσιον z "kiraz" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kérasos κέρασος z sözcüğünden evrilmiştir.

kirebolu

Yeni Yunanca kiropólis κηροπώλης z "balmumcu" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Liddell & Scott, A Greek-English Lexicon sf. 948) Yunanca sözcük Eski Yunanca kērós κηρός z "balmumu" sözcüğünden türetilmiştir.

kireç

Farsça girac گرج z "söndürülmüş kalsiyum karbonat" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen gīr גיר z sözcüğü ile eş kökenlidir. (Kaynak: Jastrow, Dict. of the Targumim, Talmud Bavli etc. sf. 241.) Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen gīru sözcüğü ile eş kökenlidir. Akatça sözcük Sumerce aynı anlama gelen gir sözcüğünden alıntıdır.

kiremit

Yeni Yunanca keramídion κεραμίδιον z "pişmiş topraktan yapma şey, tuğla" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kéramos κέραμος z "çömlekçi kili, pişmiş kilden yapılan çanak ve çömlek, tuğla" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ḱerh₂-mo- biçiminden evrilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ker-² "ateş, yakmak" kökünden türetilmiştir.