king

kimyager

Farsça kīmyā-kār كيمياگار z "kimya veya büyü ile uğraşan kimse" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça kīmyā كيميا z ve Farsça kār گار z "yapan, eden, uğraşan" sözcüklerinin bileşiğidir.

kimyon

Arapça kammūn veya kamnūn كمنون z "baharat olarak yenen bir tohum, cuminus" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kýminon κύμινον z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen kamūn כמונא z sözcüğünden alıntıdır. Aramice/Süryanice sözcük Akatça aynı anlama gelen kamūnu sözcüğünden alıntıdır. Akatça sözcük Sumerce aynı anlama gelen gamun sözcüğünden alıntıdır.

kin

Farsça kīn veya kīne كين z "garaz, düşmanlık" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça kēn "kan davası, öç" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde kaēnā- "kan bedeli" sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kʷoi̯-neh₂- (*kʷoi̯-nā-) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kʷei̯-¹ "kan bedeli ödemek, kan davası gütmek" kökünden türetilmiştir.

kinaye

Arapça knw kökünden gelen kināya(t) كناية z "dolaylı anlatım, bir şeyi adını vermeden anma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kanā كنا z "dolaylı anlattı" fiilinin fiˁāla(t) vezninde masdarıdır. Bu sözcük Arapça kunya(t) كنية z "lakap" sözcüğünden türetilmiştir.

kinetik

Fransızca kinétique sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce kinetic (energy) "harekete ilişkin, devinimsel" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: y. 1850, George Thompson Lord Kelvin, İng. fizikçi) Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kinētikós κινητικός z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kinéō κινέω z "hareket etmek" fiilinden +ik° ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ḱei̯h2- "harekete geçirmek" kökünden türetilmiştir.

king
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

king size "uzun boy (sigara)" [ Cumhuriyet - gazete, 1959]
dudağının köşesinde daima uzun tipte bir 'king size' sigara vardı ve konuşurken onu derin derin çekiyor, king "bir iskambil oyunu" [, 1975 yılından önce]

Köken

İngilizce king "1. kral, 2. iskambilde papaz" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski İngilizce cyning "soylu kişi, bey" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kuniŋg- biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Germence yazılı örneği bulunmayan *kunjom "soy, aşiret" biçiminden türetilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ǵn̥h₁-i̯o- (*ǵn̥-i̯o-) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ǵenh₁- (*ǵen-) "doğurmak, üremek" kökünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için gen(o)+ maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

king size

Bu maddeye gönderenler

knez


26.09.2017
kinin

Fransızca quinine "Peru'da yetişen cinchona ağacının kabuğundan elde edilen ateş düşürücü ilaç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İspanyolca quina "cinchona ağacı kabuğu" sözcüğünden +in° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Quechua (İnka) dilinde kina "kabuk" sözcüğünden alıntıdır.

kiosk

İngilizce kiosk "1. geniş saçaklı yazlık yapı, kameriye, 2. şehirlerde gazete satışı veya büfe olarak kullanılan saçaklı küçük yapı" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: İngilizce sözcük Fransızca aynı anlama gelen kiosque sözcüğünden alıntıdır. ) Bu sözcük Türkiye Türkçesi köşk sözcüğünden alıntıdır.

kip

Eski Türkçe kīp "kalıp" sözcüğünden alıntıdır.

kir

Eski Türkçe kir "leke, kir" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Moğolca aynı anlama gelen gkir sözcüğü ile eş kökenlidir.

kira

Arapça kry kökünden gelen kirāˀ كراء z "bir mülkten yararlanma hakkı için ödenen bedel" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Arapça karā "kiraladı" fiili ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Aramice/Süryanice kry kökünden gelen kərī, kəriyā כְרִי, כְריָא z "1. yığın, tümsek, özellikle mal ve mahsul yığını, 2. arazi kirası olarak ödenen mahsul miktarı" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Jastrow, Dict. of the Targumim, Talmud Bavli etc. sf. 666.)