kimono

kilogram

(NOT: Fransızca kilo sözcüğünden alıntıdır. ) Fransızca sözcük Fransızca kilogramme "bin gramlık tartı birimi" sözcüğünün kısaltmasıdır.

kilometre

Fransızca kilomètre "bin metrelik ölçü birimi" sözcüğünden alıntıdır.

kilükal

Arapça ḳwl kökünden gelen ḳīl u ḳāl قيل و قال z "«denildi ve dedi», dedikodu" deyiminden alıntıdır.

kim

Eski Türkçe kim "soru adılı, ilgi bağlacı" sözcüğünden evrilmiştir.

kimlik

Türkiye Türkçesi kim sözcüğünden Yeni Türkçe +lIk ekiyle türetilmiştir.

kimono
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1931]
hakiki Japon kimono, hanımlar için ipekli mendiller

Köken

Fransızca ve İngilizce kimono "Japon biçimi entari" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Japonca kimono きもの z "giysi, entari" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Japonca ki "giysi, giyilen" (NOT: Japonca sözcük Japonca kiri "giymek" fiilinden türetilmiştir. ) ve Japonca mono "şey" sözcüklerinin bileşiğidir.


22.04.2017
kimse

Orta Türkçe (sadece Kıpçak ve Oğuz lehçelerinde) kimerse "kim ise" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe kim erse deyiminden evrilmiştir.

kimya

Arapça kīmiyāˀ كيمياء z "kara büyü, metalleri dönüştürme ilmi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen χēmeía χημεία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca χēmía χημία z "«Kara ülke», Mısır" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

kimyager

Farsça kīmyā-kār كيمياگار z "kimya veya büyü ile uğraşan kimse" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça kīmyā كيميا z ve Farsça kār گار z "yapan, eden, uğraşan" sözcüklerinin bileşiğidir.

kimyon

Arapça kammūn veya kamnūn كمنون z "baharat olarak yenen bir tohum, cuminus" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kýminon κύμινον z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen kamūn כמונא z sözcüğünden alıntıdır. Aramice/Süryanice sözcük Akatça aynı anlama gelen kamūnu sözcüğünden alıntıdır. Akatça sözcük Sumerce aynı anlama gelen gamun sözcüğünden alıntıdır.

kin

Farsça kīn veya kīne كين z "garaz, düşmanlık" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça kēn "kan davası, öç" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde kaēnā- "kan bedeli" sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kʷoi̯-neh₂- (*kʷoi̯-nā-) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kʷei̯-¹ "kan bedeli ödemek, kan davası gütmek" kökünden türetilmiştir.