kimlik

kilit

Farsça kilīd veya kelīd كليد z "anahtar" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kleïs, kleid- κλεïς, κλειδ- z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kleíō κλείω z "kapatmak, kapalı olmak, örtmek" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kleh₂u- (*klāw-) biçiminden evrilmiştir.

kilogram

(NOT: Fransızca kilo sözcüğünden alıntıdır. ) Fransızca sözcük Fransızca kilogramme "bin gramlık tartı birimi" sözcüğünün kısaltmasıdır.

kilometre

Fransızca kilomètre "bin metrelik ölçü birimi" sözcüğünden alıntıdır.

kilükal

Arapça ḳwl kökünden gelen ḳīl u ḳāl قيل و قال z "«denildi ve dedi», dedikodu" deyiminden alıntıdır.

kim

Eski Türkçe kim "soru adılı, ilgi bağlacı" sözcüğünden evrilmiştir.

kimlik
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
kimlik: ... hüviyet. Yeni Türkçe: [ Cumhuriyet - gazete, 1945]
kimlik cüzdanı (hüviyet cüzdanı)

Köken

Türkiye Türkçesi kim sözcüğünden Yeni Türkçe +lIk ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için kim maddesine bakınız.

Ek açıklama

hüviyet < Arapça huwa "kim" sözcüğünün çevirisidir.


19.08.2017
kimono

Fransızca ve İngilizce kimono "Japon biçimi entari" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Japonca kimono きもの z "giysi, entari" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Japonca ki "giysi, giyilen" (NOT: Japonca sözcük Japonca kiri "giymek" fiilinden türetilmiştir. ) ve Japonca mono "şey" sözcüklerinin bileşiğidir.

kimse

Orta Türkçe (sadece Kıpçak ve Oğuz lehçelerinde) kimerse "kim ise" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe kim erse deyiminden evrilmiştir.

kimya

Arapça kīmiyāˀ كيمياء z "kara büyü, metalleri dönüştürme ilmi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen χēmeía χημεία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca χēmía χημία z "«Kara ülke», Mısır" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

kimyager

Farsça kīmyā-kār كيمياگار z "kimya veya büyü ile uğraşan kimse" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça kīmyā كيميا z ve Farsça kār گار z "yapan, eden, uğraşan" sözcüklerinin bileşiğidir.

kimyon

Arapça kammūn veya kamnūn كمنون z "baharat olarak yenen bir tohum, cuminus" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kýminon κύμινον z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen kamūn כמונא z sözcüğünden alıntıdır. Aramice/Süryanice sözcük Akatça aynı anlama gelen kamūnu sözcüğünden alıntıdır. Akatça sözcük Sumerce aynı anlama gelen gamun sözcüğünden alıntıdır.