kim

kilise

Yun ekklisía εκκλησία zcemaat, özellikle Hıristiyan cemaati, kilise << EYun ekklēsía εκκλησία zkurultay, meclis EYun ekkaléō εκκαλέω zyüksek sesle çağırmak, ilan etmek +ia EYun ek+ kaléō καλέω zbağırmak << HAvr *kelh₁- (*kel-) bağırmak, yüksek sesle çağırmak

kilit

Fa kilīd/kelīd كليد zanahtar EYun kleïs, kleid- κλεïς, κλειδ- z [dev.] a.a. EYun kleíō κλείω zkapatmak, kapalı olmak, örtmek << HAvr *kleh₂u- (*klāw-) a.a.

kilogram

(Fr kilo [abb.] ) Fr kilogramme bin gramlık tartı birimi

kilometre

Fr kilomètre bin metrelik ölçü birimi

kilükal

Ar ḳīl u ḳāl قيل و قال z [#ḳwl] «denildi ve dedi», dedikodu

kim

ETü: "soru sözü" [ Orhun Yazıtları, 735]
iliŋin törüŋin kim artattı [devletini yasanı kim harap etti?] ETü: "ilgi bağlacı" [ Uygurca Maniheist metinler, <900]
ot kim ığaçta ünüp [ateş ki ağaçtan doğar] OTü: [ anon., Oğuzname, <1300]
Oġuz kaġanuŋ çerigiŋe nökerleriŋe il küniŋe antag ölüg bargu tüşdi kim

<< ETü kim soru adılı, ilgi bağlacı

Not: İlgi bağlacı olarak kullanımı muhtemelen İrani ilgi bağlacı ki etkisi gösterir.

Benzer sözcükler: kim kime dum duma, kimiler, kimvurdu

Bu maddeye gönderenler: kimlik, kimse


22.04.2017
kimlik

TTü kim +lIk

kimono

Fr/İng kimono Japon biçimi entari Jap kimono きもの zgiysi, entari § Jap ki giysi, giyilen (Jap kiri giymek ) Jap mono şey

kimse

<< OTü-KT kimerse kim ise << ETü kim erse

kimya

Ar kīmiyāˀ كيمياء zkara büyü, metalleri dönüştürme ilmi EYun χēmeía χημεία za.a. <? EYun χēmía χημία z«Kara ülke», Mısır

kimyager

Fa kīmyā-kār كيمياگار zkimya veya büyü ile uğraşan kimse § Ar kīmyā كيميا z Fa kār گار zyapan, eden, uğraşan