kilogram

gram

Fr gramme ağırlık birimi EYun grámma γράμμα z1. çizik, çentik, yazım, yazı, harf, 2. en küçük ağırlık birimi

kil(o)+

Fr/İng kilo+ [bileşik adlarda] bin EYun χílios χίλιος zbin

kilogram

[ Düstur, 1872]
eşya sigorta edilmiş ise zayiatı veyahut sakatlanmış olan kısmı için verilecek tazminat hiçbir halde kilogram başına kırk kuruştan ziyade olmayacaktır kilo [ Tıngır & Sinapian, Istılahat Lugati, 1892]
Kilo [Fr.]: kilo, iki okka, vukiyye-i cedide.

(Fr kilo [abb.] ) Fr kilogramme bin gramlık tartı birimi

 kil(o)+, gram

Benzer sözcükler: kilo, kilo almak, kilo vermek, kilolu


07.09.2017