kil

kibrit

Arapça kbrt kökünden gelen kibrīt كِبْرِيت z "kükürt" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen kebrītā veya kubritā כבריתא z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen kibrītu veya kubrītu sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Chicago Assyrian Dictionary sf. 8.333)

kickbox

İngilizce kick-boxing "tekmeli boks, Tayland'a özgü bir döğüş sporu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce kick "tekme" ve İngilizce boxing "boks" sözcüklerinin bileşiğidir.

kiç

İngilizce kitsch "ucuz ve bayağı sanat ürünü" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Almanca aynı anlama gelen Kitsch sözcüğünden alıntıdır.

kifayet

Arapça kfw kökünden gelen kifāya(t) كِفاية z "yetme, yetişme, yardıma yetişme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kafā كَفَا z "yetti" fiilinin fiˁāla(t) vezninde masdarıdır.

kik

İngilizce gig "dar uzun yarış kayığı" sözcüğünden alıntıdır.

kil
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Codex Cumanicus, 1303]
fangum [çamur] - Fa: gil - Tr: balčuk [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
dünyāda ferş var-ısa sende āb u gil

Köken

Farsça ve Orta Farsça gil گل z "çamur" sözcüğünden alıntıdır.

Ek açıklama

Karş. Akatça ḳīru "zift, katran".


15.07.2015
kil(o)+

Fransızca ve İngilizce kilo+ "[bileşik adlarda] bin" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca χílios χίλιος z "bin" sözcüğünden türetilmiştir.

kiler

Orta Yunanca kellárion κελλάριον z "odacık, hücre" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Latince cella "hücre" sözcüğünün küçültme halidir. (NOT: Bu sözcük Latince yazılı örneği bulunmayan *cel-na biçiminden evrilmiştir. ) Latince biçim Latince celare "saklamak, gizlemek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ḱel- kökünden türetilmiştir.

kilim

Farsça gilīm گليم z "yaygı, battaniye, yatak veya yer örtüsü" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Farsça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen galīmā, galīmtā גלימא z sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Eski Yunanca kálymma κάλυμμα z "örtü" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kalýptō καλύπτō z "örtmek" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir.

kilise

Yeni Yunanca ekklisía εκκλησία z "cemaat, özellikle Hıristiyan cemaati, kilise" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca ekklēsía εκκλησία z "kurultay, meclis" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca ekkaléō εκκαλέω z "yüksek sesle çağırmak, ilan etmek" fiilinden +ia ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca kaléō καλέω z "bağırmak" fiilinden ek+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kelh₁- (*kel-) "bağırmak, yüksek sesle çağırmak" biçiminden evrilmiştir.

kilit

Farsça kilīd veya kelīd كليد z "anahtar" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kleïs, kleid- κλεïς, κλειδ- z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kleíō κλείω z "kapatmak, kapalı olmak, örtmek" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kleh₂u- (*klāw-) biçiminden evrilmiştir.