kifayet

kibbutz

Yeni İbranice ḳbṣ kökünden gelen ḳibbutz קִבּוּצ z "1. toplanma, bir araya gelme, birlik, 2. İsrail'de kolektif mülkiyete dayalı topluluk" sözcüğünden alıntıdır. İbranice sözcük İbranice ḳabaṣ קבצ z "toplama, bir araya getirme" kökünden türetilmiştir. Bu sözcük Arapça ḳabḍ قبض z "(eliyle) sıkıca kavrama, tutma, elini yumruk yapma" sözcüğü ile eş kökenlidir.

kibir

Arapça kbr kökünden gelen kibr كِبْر z "büyüklük, azamet, büyüklük taslama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kabura veya kabira كَبُِرَ z "büyük idi, büyüdü" fiilinin fiˁl vezninde türevidir.

kibrit

Arapça kbrt kökünden gelen kibrīt كِبْرِيت z "kükürt" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen kebrītā veya kubritā כבריתא z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen kibrītu veya kubrītu sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Chicago Assyrian Dictionary sf. 8.333)

kickbox

İngilizce kick-boxing "tekmeli boks, Tayland'a özgü bir döğüş sporu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce kick "tekme" ve İngilizce boxing "boks" sözcüklerinin bileşiğidir.

kiç

İngilizce kitsch "ucuz ve bayağı sanat ürünü" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Almanca aynı anlama gelen Kitsch sözcüğünden alıntıdır.

kifayet
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ anon., Mukaddimetü'l-Edeb terc., y. 1300]
kifāyet kılmak tiledi andın nérseni [ Ahmed b. Kadı-i Manyas, Gülistan tercümesi, 1429]
ne ˁaḳla kifāyet olur ne fehme dirāyet olur

Köken

Arapça kfw kökünden gelen kifāya(t) كِفاية z "yetme, yetişme, yardıma yetişme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kafā كَفَا z "yetti" fiilinin fiˁāla(t) vezninde masdarıdır.

Benzer sözcükler

kifayetli, kifayetsiz, kifayetsiz muhteris

Bu maddeye gönderenler

iktifa, kâfi, mükâfat


20.07.2015
kik

İngilizce gig "dar uzun yarış kayığı" sözcüğünden alıntıdır.

kil

Farsça ve Orta Farsça gil گل z "çamur" sözcüğünden alıntıdır.

kil(o)+

Fransızca ve İngilizce kilo+ "[bileşik adlarda] bin" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca χílios χίλιος z "bin" sözcüğünden türetilmiştir.

kiler

Orta Yunanca kellárion κελλάριον z "odacık, hücre" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Latince cella "hücre" sözcüğünün küçültme halidir. (NOT: Bu sözcük Latince yazılı örneği bulunmayan *cel-na biçiminden evrilmiştir. ) Latince biçim Latince celare "saklamak, gizlemek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ḱel- kökünden türetilmiştir.

kilim

Farsça gilīm گليم z "yaygı, battaniye, yatak veya yer örtüsü" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Farsça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen galīmā, galīmtā גלימא z sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Eski Yunanca kálymma κάλυμμα z "örtü" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kalýptō καλύπτō z "örtmek" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir.