kibar

kızar|mak

<< ETü kızar- kırmızı olmak ETü *kız/*kızıġ kan rengi +Ar-

kızıl

<< ETü kızġıl/kızıl kızıl, kan rengi ETü *kızıġ a.a. +Il2

kızılcık

ETü kızıl +çUk

kızoğlan kız

TTü oğlan (kız veya erkek) çocuk

ki

Fa/OFa ki كه zilgi zamiri

kibar

"büyükler (çoğul)" [ Erzurumlu Darir, Kıssa-i Yusuf terc., <1377]
dedem idi ol benüm χalīl şehriyār / babam ishāk idi dedem hem kibār "soylu (tekil)" [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
kibār: tr. fd. [Türkçede tekil] büyük, zarif, cemiyeti beşeriyenin sunūf-ı aliyesine mensup, cömert ve alicenap

Ar kibār كِبار z [#kbr fiˁāl çoğ.] büyükler, ekâbir Ar kabīr كبير z [t.] büyük

 kebir

Benzer sözcükler: kibarca, kibarlaşmak, kibarlık


14.05.2015
kibbutz

Yİbr ḳibbutz קִבּוּצ z [#ḳbṣ] 1. toplanma, bir araya gelme, birlik, 2. İsrail'de kolektif mülkiyete dayalı topluluk İbr ḳabaṣ קבצ ztoplama, bir araya getirme ≈ Ar ḳabḍ قبض z(eliyle) sıkıca kavrama, tutma, elini yumruk yapma

kibir

Ar kibr كِبْر z [#kbr fiˁl ] büyüklük, azamet, büyüklük taslama Ar kabura/kabira كَبُِرَ zbüyük idi, büyüdü

kibrit

Ar kibrīt كِبْرِيت z [#kbrt fiˁlīl q.] kükürt Aram kebrītā/kubritā כבריתא za.a. Akad kibrītu/kubrītu a.a. (Kaynak: CAD sf. 8.333)

kickbox

İng kick-boxing tekmeli boks, Tayland'a özgü bir döğüş sporu § İng kick tekme İng boxing boks

kiç

İng kitsch ucuz ve bayağı sanat ürünü Alm Kitsch a.a.