kişi

kispet

Ar kiswa(t) كِسْوة z [#ksw fiˁla(t) mr.] kıyafet, giysi

kisra

Ar kisrā كِسرا zSasani padişahlarının unvanı OFa χusraw Husrev, Sasani hanedanının kurucusu

kist

Fr kyste (tıpta) irinli torbacık EYun kýstis κύστις zsidik torbası, mesane

kisve

Ar kiswa(t)/kisba(t) كسوة/سبة z [#ksw fiˁla(t) mr.] giysi, kıyafet Ar kasā كسا zgiydirdi, örttü

kiş

Fr quiche Fransa'nın Alsace ve Lorraine bölgesine özgü katkılı hamur yemeği Alm Kuchen/Küchel pişmiş hamur işi, kurabiye

kişi

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
öd teŋri yaşar kişi oglı kop ölgeli törümiş [Zaman tanrısı yaşayan kişi oğlunu hep ölümlü yaratmış] TTü: kişiliksiz [ Mercimek Ahmed, Kâbusname terc., 1432]
nākes kişi yaˁnī kişiliksiz ādem oldur ki aŋa hiç kimse selāmlığa gelmeye

<< ETü kişi insan, kimse

Benzer sözcükler: kişilik, kişilikli, kişiliksiz, kişisel, kişiselleştirmek


20.05.2015
kişne|mek

<< ETü kişne- (at) kişnemek

kişniş1

Fa kişnīc/kişnīz كشنيج/كشنيز zbaharat olarak kullanılan otsu bitki, coriandrum sativum << OFa gişnīz a.a.

kişniş2

Fa kişmiş/kaşmaş كشمش zkuş üzümü

kit

İng kit 1. bir tür sepet veya küfe, 2. alet takımı, edevat ?

kitakse

Yun kítakse κοίταξε zbak! Yun kitázō κοιτάζω zbakmak