kevaşe

kethüda

Fa kad-χudā كدخدا z1. ev sahibi, 2. ev işlerini idare eden kişi, Sasani devletinde köy yöneticisi § Fa kad/kade كد/كده zev (<< OFa kadag a.a. ≈ Ave kata- oda, hücre ) Fa χudā خدا zefendi, yönetici

ketm

Ar katm كَتم z [#ktm faˁl msd.] susma Ar katama كَتَم zsustu

keton

Alm Ketone kimyada bir hidrokarbon türevi Alm Aketone aseton

kettle

İng kettle su kaynatma kazanı, bakraç, çaydanlık Lat catillus [küç.] Lat catinus a.a.

ketum

Ar katūm كتوم z [#ktm faˁūl im.] susan, sır tutan Ar katama كتم zsustu

kevaşe

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
ḳavvād faem. ḳavvāde قوّادة [fuhşa aracılık eden kadın] "fahişe, hafif meşrep kadın (argo)" [ Ekşi Sözlük, 1999]
kevaşe: hafif meşrep sevimli zikilesi kadın.

~? Ar ḳawwāda(t) قوّادة z [#ḳwd mesl. fem.] fuhşa aracılık eden kadın

 gavat

Not: Karş. Kürd kewaşe "1. haşiş (kuru ot) 2. biçim zamanı geçmiş tarlada ürünün güneşteki kavruk hali 3. merteklerin üzerine konulan düz ve kesilmiş tahtalar 4. yaramaz, işe yaramaz kimse" (Zana Farqînî, Kürtçe-Türkçe Sözlük, 2005: 1001). Ve kewş "1. gazel (sonbaharda dökülen ağaç yaprağı) 2. haşiş (kuru ot) 3. yonga, kamga, talaş (rende artıkları) 4. kavrak, tuturuk (ateş tutuşturulacak şey)" (a.e, 1002) .


14.11.2017
kevgir

Fa kafgīr كفگير zsüzgeç § Fa kaf كف zköpük Fa gīr گير ztutan

kevkeb

Ar kawkab كوكب z [#kkb fawˁal ] yıldız Aram/İbr kawkāb, kawkbā כּוֹכָב za.a.

kevn

Ar kawn كَوْن z [#kwn faˁl msd.] varlık, var oluş Ar kāna كان zoldu, var idi ≈ İbr kūn כונ z [#kwn] durmak, ayağa kalkmak ≈ Akad kānu durmak

kevser

Ar kawṯar كَوثر z [#ks̠r] 1. bolluk, 2. cennette bir ırmak veya havuz, adını bu sözcükten alan Kuran suresi <? Ar kaṯura كَثُرَ zçok idi

keyfe keder

Ar kayfa kadar كيف كدر zne gam? Ar kayfa nasıl