ketebe

ketebe1

Ar kataba(t) كتبة z [#ktb faˁala(t) çoğ.] yazıcılar Ar kātib كاتب z [t.] yazıcı

ketebe2

Ar kataba كتب z [#ktb faˁala ] yazdı