ketçap

keşkek

Farsça kaşk كشك z "1. süt pıhtısı veya peynir altı suyu, 2. arpa suyu, arpa" sözcüğünden +ak2 ekiyle türetilmiştir. Farsça sözcük Orta Farsça kaşk "peynir suyu, kurut?" sözcüğünden evrilmiştir.

keşkül

Farsça kaşkūl كشكول z "«çanak çeker», 1. dilenci, 2. dilenci kâsesi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça kaş كش z "çeken" ve Farsça kūl كول z "çanak, kadeh" sözcüklerinin bileşiğidir.

keşmekeş

Farsça kaş mikaş كش مكش z "«çekti çekiyor», çekişme" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Farsça kaşīdan كشيدن z "çekmek" fiilinden türetilmiştir.

keşşaf

Arapça kşf kökünden gelen kaşşāf كشّاف z "ortaya çıkarıcı, keşfedici" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kaşafa كشف z "buldu" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

ket

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

ketçap
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1958]
Tamek (...) konsantre salça, domates suyu, ketçap

Köken

İngilizce ketchup sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Malayca keçup "balık sosu" sözcüğünden alıntıdır.


13.01.2015
kete

Ermenice gata կաթա z "külde pişmiş yassı ekmek" sözcüğü ile eş kökenlidir.

ketebe1

Arapça ktb kökünden gelen kataba(t) كتبة z "yazıcılar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kātib كاتب z "yazıcı" sözcüğünün faˁala(t) vezninde çoğuludur.

ketebe2

Arapça ktb kökünden gelen kataba كتب z "yazdı" fiilinden alıntıdır.

keten

Arapça ve Farsça katān كتّان z "keten bitkisi ve bundan yapılan dokuma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen kīttān veya kittan כִיתָּן z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen kitūm veya kitunnu sözcüğü ile eş kökenlidir. Akatça sözcük Sumerce gada sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

ketenpere

Yeni Yunanca kátō péra κάτω πέρα z "öbür tarafın aşağısı, argoda göt" deyiminden alıntıdır. Yunanca deyim Eski Yunanca péra πέρα z "karşı taraf, öte" sözcüğünden kata+ önekiyle türetilmiştir.