kestane

keskin

TTü kes- +gIn

kesmik

TTü kes- +mUk

keson

Fr caisson [büy.] büyük kasa Fr caisse kasa +on İt cassa

kesp

Ar kasb كسب z [#ksb faˁl msd.] elde etme, kazanma, kazanç Ar kasaba كسب zkazandı

kesret

Ar kaṯra(t) كثرة z [#ks̠r faˁla(t) mr.] çokluk Ar kaṯura كثُر zçok idi

kestane

[ Codex Cumanicus, 1303]
castanea: kastana [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
at kestanesi

Yun kastánea καστάνεα zkestane ağacı Yun/EYun kástanon κάστανον zkestane

Not: Yunanca sözcük nihai olarak bir Anadolu dilinden alıntı olmalıdır. Karş. Erm gask (a.a.). Chant sf. I.504. • Ar ḳastal (a.a.) Yunancadan alıntıdır. Batı dillerine Latince vasıtasıyla Yunancadan alınmıştır. İng chestnut, Alm Kastanie < Lat castanea. Türkçeye Farsça aracılığıyla alınmış olması muhtemeldir.

Benzer sözcükler: at kestanesi, deniz kestanesi

Bu maddeye gönderenler: kastanyet


20.11.2017
keş1

Fa kaş كش zçekiş, çeken Fa/OFa kaşīdan كشيدن zçekmek ≈ Ave karş- a.a. ≈ Sans krş-, karşa कर्ष zçekmek, sürmek

keş2

≈ Fa kaşk كشك zkurutulmuş yoğurt, kurut

keş3

İng cash para kasası [esk.], nakit İt cassa

keşide

Fa kaşīde كشيده z [pp.] çekme, çekilen şey Fa kaşīdan كشيدن zçekmek +a

keşif

Ar kaşf كشف z [#kşf faˁl msd.] ortaya çıkarma, örtüsünü açma Ar kaşafa كشف zbuldu