kesp

kesit

TTü kes- +Ut

keski

<< OTü kesgü kesme aleti ETü kes- +gU

keskin

TTü kes- +gIn

kesmik

TTü kes- +mUk

keson

Fr caisson [büy.] büyük kasa Fr caisse kasa +on İt cassa

kesp

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
bunda ne kesb eyledüŋ bilür misin

Ar kasb كسب z [#ksb faˁl msd.] elde etme, kazanma, kazanç Ar kasaba كسب zkazandı

Benzer sözcükler: kesbetmek

Bu maddeye gönderenler: iktisap, kisve (iktisa, kispet), müktesep


23.09.2017
kesret

Ar kaṯra(t) كثرة z [#ks̠r faˁla(t) mr.] çokluk Ar kaṯura كثُر zçok idi

kestane

Yun kastánea καστάνεα zkestane ağacı Yun/EYun kástanon κάστανον zkestane

keş1

Fa kaş كش zçekiş, çeken Fa/OFa kaşīdan كشيدن zçekmek ≈ Ave karş- a.a. ≈ Sans krş-, karşa कर्ष zçekmek, sürmek

keş2

≈ Fa kaşk كشك zkurutulmuş yoğurt, kurut

keş3

İng cash para kasası [esk.], nakit İt cassa