keson

kesir

Ar kasr كسر z [#ksr faˁl msd.] 1. kırılma, kırıntı, kırık, 2. aritmetikte kesir Ar kasara كسر zkesti, kırdı

kesit

TTü kes- +Ut

keski

<< OTü kesgü kesme aleti ETü kes- +gU

keskin

TTü kes- +gIn

kesmik

TTü kes- +mUk

keson

"su mühendisliğinde bir terim" [ Cumhuriyet - gazete, 1939]
İnşaat şartnamesinde bunların keson kazık yapılması lâzımdır. "çekmeceli komodin" [ <1990]

Fr caisson [büy.] büyük kasa Fr caisse kasa +on İt cassa

 kasa

Benzer sözcükler: keson kuyu


30.09.2017
kesp

Ar kasb كسب z [#ksb faˁl msd.] elde etme, kazanma, kazanç Ar kasaba كسب zkazandı

kesret

Ar kaṯra(t) كثرة z [#ks̠r faˁla(t) mr.] çokluk Ar kaṯura كثُر zçok idi

kestane

Yun kastánea καστάνεα zkestane ağacı Yun/EYun kástanon κάστανον zkestane

keş1

Fa kaş كش zçekiş, çeken Fa/OFa kaşīdan كشيدن zçekmek ≈ Ave karş- a.a. ≈ Sans krş-, karşa कर्ष zçekmek, sürmek

keş2

≈ Fa kaşk كشك zkurutulmuş yoğurt, kurut