kesmik

kesinti

TTü kes- +(In)tI

kesir

Ar kasr كسر z [#ksr faˁl msd.] 1. kırılma, kırıntı, kırık, 2. aritmetikte kesir Ar kasara كسر zkesti, kırdı

kesit

TTü kes- +Ut

keski

<< OTü kesgü kesme aleti ETü kes- +gU

keskin

TTü kes- +gIn

kesmik

"tanesi alınmış boş başak" [ Pîr Mehmed b. Yusuf, Terceman, <1461]
ġalburda ve gözerde kalan kesmük ve buğday başı "kesilmiş süt tortusu" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
süt kesmiği

TTü kes- +mUk

 kes-


03.10.2017
keson

Fr caisson [büy.] büyük kasa Fr caisse kasa +on İt cassa

kesp

Ar kasb كسب z [#ksb faˁl msd.] elde etme, kazanma, kazanç Ar kasaba كسب zkazandı

kesret

Ar kaṯra(t) كثرة z [#ks̠r faˁla(t) mr.] çokluk Ar kaṯura كثُر zçok idi

kestane

Yun kastánea καστάνεα zkestane ağacı Yun/EYun kástanon κάστανον zkestane

keş1

Fa kaş كش zçekiş, çeken Fa/OFa kaşīdan كشيدن zçekmek ≈ Ave karş- a.a. ≈ Sans krş-, karşa कर्ष zçekmek, sürmek