kesit

kesif

Ar kaṯīf كثيف z [#ks̠f faˁīl sf.] sık, yoğun Ar kaṯufa كثف zyoğun idi, yoğunlaştı

kesim

TTü kes- +Im

kesin

TTü kesinkes katiyen TTü kes- +In

kesinti

TTü kes- +(In)tI

kesir

Ar kasr كسر z [#ksr faˁl msd.] 1. kırılma, kırıntı, kırık, 2. aritmetikte kesir Ar kasara كسر zkesti, kırdı

kesit

YTü: [ Geometri Terimleri, 1937]

TTü kes- +Ut

 kes-

Not: Atatürk'ün ürettiği rivayet edilen sözcüklerdendir.


01.02.2018
keski

<< OTü kesgü kesme aleti ETü kes- +gU

keskin

TTü kes- +gIn

kesmik

TTü kes- +mUk

keson

Fr caisson [büy.] büyük kasa Fr caisse kasa +on İt cassa

kesp

Ar kasb كسب z [#ksb faˁl msd.] elde etme, kazanma, kazanç Ar kasaba كسب zkazandı