kesir

keser

TTü kes- +()r

kesif

Ar kaṯīf كثيف z [#ks̠f faˁīl sf.] sık, yoğun Ar kaṯufa كثف zyoğun idi, yoğunlaştı

kesim

TTü kes- +Im

kesin

TTü kesinkes katiyen TTü kes- +In

kesinti

TTü kes- +(In)tI

kesir

[ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
kesr-i düşmenāni pelīd [murdar düşmanın kırılması]

Ar kasr كسر z [#ksr faˁl msd.] 1. kırılma, kırıntı, kırık, 2. aritmetikte kesir Ar kasara كسر zkesti, kırdı

Bu maddeye gönderenler: esre, inkisar, küsur


31.03.2015
kesit

TTü kes- +Ut

keski

<< OTü kesgü kesme aleti ETü kes- +gU

keskin

TTü kes- +gIn

kesmik

TTü kes- +mUk

keson

Fr caisson [büy.] büyük kasa Fr caisse kasa +on İt cassa