kesafet

kertenkele

~? Yun/EYun krokódilos κροκόδιλος z1. kertenkele, 2. büyük kertenkele, timsah § EYun krókē κρόκη ztaş EYun drílos δρίλος zkurtçuk, tırtıl

kerteriz

Yun kartárizō καρτάριζω zpusulanın 32'de bir bölümlerine göre yön tayin etmek (Kaynak: LF sf. §159)Ven *quartarisàr a.a. Ven quarta kerte

kervan

Fa kārvān كاروان zkafile, katar << OFa kārawān seferi birlik, kafile ≈ Akad ḥarrānu yol, yolculuk, özellikle ticari yolculuk, kervan (Kaynak: CAD sf. 8.106-113.)

kes

marka Keds US Rubber Company'ye ait ayakkabı markası (İlk kullanım: 1916)

kes|mek

<< ETü kes- biçmek

kesafet

[ Sinan Paşa, Tazarru'nâme, 1482]
bu beden-i χākīnüŋ kes̠āfetlerini, cān-i pāküŋ letāfeti-ile sen müzekkā kıl.

Ar kaṯāfa(t) كثافة z [#ks̠f faˁāla(t) msd.] sıklık, yoğunluk, kabalık Ar kaṯufa sık idi, yoğun idi

Bu maddeye gönderenler: kesif, meksefe, tekâsüf, teksif


29.07.2015
kesat

Ar kasād كساد z [#ksd faˁāl msd.] (satışta) durgunluk Ar kasada كسد z(satış) durgun idi

kese

Fa kīse كيسه ztorba, özellikle para torbası, cenin kesesi Aram kīsā כיס za.a. ≈ Akad kīsu para kesesi

keser

TTü kes- +()r

kesif

Ar kaṯīf كثيف z [#ks̠f faˁīl sf.] sık, yoğun Ar kaṯufa كثف zyoğun idi, yoğunlaştı

kesim

TTü kes- +Im