kerpiç

kerkenez

Yeni Yunanca ve Eski Yunanca kerχnēís κερχνηίς z "küçük bir yırtıcı kuş, cerchneis tinnuculus" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kérχnos κέρχνος z "cırlama, cırlak" sözcüğünden türetilmiştir.

kerli ferli

Farsça karr u farr كر و فر z "güç ve kuvvet" deyiminden türetilmiştir. Farsça deyim Farsça karr كر z "kuvvet, celadet" ve Farsça farr فر z "parıltı, ihtişam" sözcüklerinin bileşiğidir.

kermes

Fransızca kermesse "kilisede ayinden sonra hayır için yapılan satış" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Holandaca kerkmisse "kilise ayini" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Holandaca kerk "kilise" (NOT: Holandaca sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kîrikon biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Eski Yunanca kyrikón κυρικόν z "«tanrı evi», kilise" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kýrios κύριος z "rab, tanrı" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir.) ve Latince missa "Pazar ayini" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Latince sözcük Latince mittere "göndermek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatı dişilidir. )

kerosen

İngilizce kerosene "bir petrol ürünü" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca kērós κηρός z "balmumu" sözcüğünden türetilmiştir.

kerpeten

Arapça klb kökünden gelen kalbatān veya kalbatayn كلبتين z "«iki köpek dişi», kıskaç, pense" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kalba(t) كلبة z "köpek dişi" sözcüğünün ikil (dual) halidir. Bu sözcük Arapça kalb "köpek" sözcüğünün tekilidir.

kerpiç
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kerpiç [[pişmemiş tuğla. Pişmiş tuğlaya 'bışıġ kerpiç' denir.]]

Köken

Eski Türkçe kerpiç "pişmemiş tuğla" sözcüğünden evrilmiştir.


17.03.2015
kerrake

Arapça krk kökünden gelen karaka(t) كركة z "külahlı bir tür cübbe" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Yunanca aynı anlama gelen karakállion sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen caracalla sözcüğünden alıntıdır.

kerrat

Arapça krr kökünden gelen karrāt كَرّات z "defalar, matematikte çarpımlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça karra(t) كَرّة z sözcüğünün çoğuludur.

kert|mek

Eski Türkçe kert- "çentmek, çenterek işaret koymak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *keri- biçiminden Eski Türkçe +It- ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe kez "oyuk, çentik" sözcüğünden Eski Türkçe +I- ekiyle türetilmiştir.

kerte

İtalyanca quarta "1. çeyrek, 2. pusula kadranının sekizde bir dilimi" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince quartus "çeyrek" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince quatuor, quatr- "dört" sözcüğünden türetilmiştir.

kertenkele

Yeni Yunanca ve Eski Yunanca krokódilos κροκόδιλος z "1. kertenkele, 2. büyük kertenkele, timsah" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Yunanca sözcük Eski Yunanca krókē κρόκη z "taş" ve Eski Yunanca drílos δρίλος z "kurtçuk, tırtıl" sözcüklerinin bileşiğidir.