kerosen

kerime

Arapça krm kökünden gelen karīma(t) كريمة z "yüce kadın, hanımefendi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça karīm كريم z "büyük, yüce" sözcüğünün faˁīlā(t) vezninde sıfat dişilidir.

keriz

Farsça kārīz كاريز z "yer altında su yolu" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

kerkenez

Yeni Yunanca ve Eski Yunanca kerχnēís κερχνηίς z "küçük bir yırtıcı kuş, cerchneis tinnuculus" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kérχnos κέρχνος z "cırlama, cırlak" sözcüğünden türetilmiştir.

kerli ferli

Farsça karr u farr كر و فر z "güç ve kuvvet" deyiminden türetilmiştir. Farsça deyim Farsça karr كر z "kuvvet, celadet" ve Farsça farr فر z "parıltı, ihtişam" sözcüklerinin bileşiğidir.

kermes

Fransızca kermesse "kilisede ayinden sonra hayır için yapılan satış" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Holandaca kerkmisse "kilise ayini" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Holandaca kerk "kilise" (NOT: Holandaca sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kîrikon biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Eski Yunanca kyrikón κυρικόν z "«tanrı evi», kilise" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kýrios κύριος z "rab, tanrı" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir.) ve Latince missa "Pazar ayini" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Latince sözcük Latince mittere "göndermek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatı dişilidir. )

kerosen
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hürriyet - gazete, 1952]
Kerosin (gaz yakar) traktörlerimiz takriben bu ay sonunda gelecektir.

Köken

İngilizce kerosene "bir petrol ürünü" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca kērós κηρός z "balmumu" sözcüğünden türetilmiştir.


20.08.2017
kerpeten

Arapça klb kökünden gelen kalbatān veya kalbatayn كلبتين z "«iki köpek dişi», kıskaç, pense" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kalba(t) كلبة z "köpek dişi" sözcüğünün ikil (dual) halidir. Bu sözcük Arapça kalb "köpek" sözcüğünün tekilidir.

kerpiç

Eski Türkçe kerpiç "pişmemiş tuğla" sözcüğünden evrilmiştir.

kerrake

Arapça krk kökünden gelen karaka(t) كركة z "külahlı bir tür cübbe" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Yunanca aynı anlama gelen karakállion sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen caracalla sözcüğünden alıntıdır.

kerrat

Arapça krr kökünden gelen karrāt كَرّات z "defalar, matematikte çarpımlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça karra(t) كَرّة z sözcüğünün çoğuludur.

kert|mek

Eski Türkçe kert- "çentmek, çenterek işaret koymak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *keri- biçiminden Eski Türkçe +It- ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe kez "oyuk, çentik" sözcüğünden Eski Türkçe +I- ekiyle türetilmiştir.