kerkenez

kerh

Arapça krh kökünden gelen karh كَرْه z "iğrenme, nefret" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kariha كَرِهَ z "iğrendi, nefret etti" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

kerhane

Farsça kār-χāne كارخانه z "iş yeri, işlik, atölye" sözcüğünden alıntıdır.

kerim

Arapça krm kökünden gelen karīm كريم z "yüce, büyük" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça karuma كَرُمَ z "yüceldi" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

kerime

Arapça krm kökünden gelen karīma(t) كريمة z "yüce kadın, hanımefendi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça karīm كريم z "büyük, yüce" sözcüğünün faˁīlā(t) vezninde sıfat dişilidir.

keriz

Farsça kārīz كاريز z "yer altında su yolu" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

kerkenez
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Lugat-i Ni'metullah, 1540]
sartūça [Fa.]: Alaca doğan ve kerkenes ki yelekerken daχı dirler ve gücügen kuşı.

Köken

Yeni Yunanca ve Eski Yunanca kerχnēís κερχνηίς z "küçük bir yırtıcı kuş, cerchneis tinnuculus" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kérχnos κέρχνος z "cırlama, cırlak" sözcüğünden türetilmiştir.

Ek açıklama

Karş. L&S 944, ▪ Pierre Chantraine, Dict. étym. de la langue grecque sf. 521. Farsça karkās "akbaba", karkār "bir tür güvercin", karkamā "kuyruksallayan kuşu", karkarak "saksağan" biçimleriyle muhtemel etimolojik ilişkisi araştırılmamıştır.


26.05.2015
kerli ferli

Farsça karr u farr كر و فر z "güç ve kuvvet" deyiminden türetilmiştir. Farsça deyim Farsça karr كر z "kuvvet, celadet" ve Farsça farr فر z "parıltı, ihtişam" sözcüklerinin bileşiğidir.

kermes

Fransızca kermesse "kilisede ayinden sonra hayır için yapılan satış" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Holandaca kerkmisse "kilise ayini" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Holandaca kerk "kilise" (NOT: Holandaca sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kîrikon biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Eski Yunanca kyrikón κυρικόν z "«tanrı evi», kilise" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kýrios κύριος z "rab, tanrı" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir.) ve Latince missa "Pazar ayini" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Latince sözcük Latince mittere "göndermek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatı dişilidir. )

kerosen

İngilizce kerosene "bir petrol ürünü" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca kērós κηρός z "balmumu" sözcüğünden türetilmiştir.

kerpeten

Arapça klb kökünden gelen kalbatān veya kalbatayn كلبتين z "«iki köpek dişi», kıskaç, pense" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kalba(t) كلبة z "köpek dişi" sözcüğünün ikil (dual) halidir. Bu sözcük Arapça kalb "köpek" sözcüğünün tekilidir.

kerpiç

Eski Türkçe kerpiç "pişmemiş tuğla" sözcüğünden evrilmiştir.