kep

kent2

Fr quint, quinte beşli Lat quintus a.a. Lat quinque beş << HAvr *penkʷe a.a.

kental

Fr quintal beş yüz kiloluk ağırlık birimi Lat quinque, quint- beş +al°

kentet

Fr quintette beşli çalgı veya şarkıcı grubu İt quintetta a.a. İt cinque, quint- beş +et°

kentilyon

Fr quintillion bin çarpı bin üssü beş veya milyon çarpı milyon üsse beş sayısı Lat quinque, quint- beş

kentsoylu
kep

[ TDK, Türkçe Sözlük, 2. Baskı, 1955]
kep: üniversite v.b. öğrenim kurullarında profesör ve öğrencilerin giydikleri özel başlık.

İng cap külah [esk.], kasket OLat capa/cappa külah, kukuleta

Not: Geç Latince sözcük ilk kez Tours'lu Gregorius (538-594) ve Sevilla'lı Isidore'un (560-636) eserlerinde kaydedilir. Ar ḳafā ile ilgili olması uzak olasılıktır.

Bu maddeye gönderenler: handikap, kapüşon (kapuçino), kaput, şap3 (şapel, şaperon)


17.08.2017
kepaze

Fa kabāde كباده zgevşek talim yayı

kepçe

Fa kafçe كفچه z«avuç gibi şey», tas, kepçe << OFa kafçag a.a. (≈ Sogd kapçē/kafçē tahıl veya sıvı ölçü birimi, ölçek ) ≈ Aram kap/kappā avuç, çanak, kâse +ça3

kepek

<< ETü kepek tahıl ve saç pulu

kepenek

<< OTü kebenek kalın yün üstlük, palto OTü kebe-/kebel- giyinmek <? ETü kap torba, kılıf

kepenk

<< TTü *kapan(ı)k depo veya hücre veya geçit kapısı TTü kapa-