kentilyon

kenize

Fa kanīze genç kız << OFa kanīçag/kanīzag a.a. ≈ Ave kanyā-/kanyīka- a.a.

kent1

<< ETü kend şehir, yerleşim Sogd kand/kanth a.a. (Kaynak: Gharib 191.)≈ Saka kanthā a.a. (Kaynak: BaileyS sf. 51.)

kent2

Fr quint, quinte beşli Lat quintus a.a. Lat quinque beş << HAvr *penkʷe a.a.

kental

Fr quintal beş yüz kiloluk ağırlık birimi Lat quinque, quint- beş +al°

kentet

Fr quintette beşli çalgı veya şarkıcı grubu İt quintetta a.a. İt cinque, quint- beş +et°

kentilyon

[EbuzT 1880]
görüldüğü vechile 9 kentrilyon küsur daneye baliğ oluyor.

Fr quintillion bin çarpı bin üssü beş veya milyon çarpı milyon üsse beş sayısı Lat quinque, quint- beş

 kent2


14.09.2019
kentsoylu
kep

İng cap külah [esk.], kasket OLat capa/cappa külah, kukuleta

kepaze

Fa kabāde كباده zgevşek talim yayı

kepçe

Fa kafçe كفچه z«avuç gibi şey», tas, kepçe << OFa kafçag a.a. (≈ Sogd kapçē/kafçē tahıl veya sıvı ölçü birimi, ölçek ) ≈ Aram kap/kappā avuç, çanak, kâse +ça3

kepek

<< ETü kepek tahıl ve saç pulu