kent2

kenet

Ar kinad كند‎‎‎ z [#knd] taş blokları birbirine bağlayan demir raptiye, perçin Aram kannād כַּנָּד z1. cetvel, gönye, 2. destek (Kaynak: Jastrow sf. 648.)

kenevir

Yun kanavúrion κανναβούριον zkenevir << EYun kánnabis κάνναβις za.a. +arion Akad qunnabtu a.a.

kenger

Fa/OFa kangar كنگر zyabani enginar, cynara cardunculus ≈ EYun kinára/kynára κινάρα za.a.

kenize

Fa kanīze genç kız << OFa kanīçag/kanīzag a.a. ≈ Ave kanyā-/kanyīka- a.a.

kent1

<< ETü kend şehir, yerleşim Sogd kand/kanth a.a. (Kaynak: Gharib 191.)≈ Saka kanthā a.a. (Kaynak: BaileyS sf. 51.)

kent2

"pokerde beşli" [ <1930]

Fr quint, quinte beşli Lat quintus a.a. Lat quinque beş << HAvr *penkʷe a.a.

 penç

Bu maddeye gönderenler: çinko2, kental, kentet, kentilyon


07.09.2018
kental

Fr quintal beş yüz kiloluk ağırlık birimi Lat quinque, quint- beş +al°

kentet

Fr quintette beşli çalgı veya şarkıcı grubu İt quintetta a.a. İt cinque, quint- beş +et°

kentilyon

Fr quintillion bin çarpı bin üssü beş veya milyon çarpı milyon üsse beş sayısı Lat quinque, quint- beş

kentsoylu
kep

İng cap külah [esk.], kasket OLat capa/cappa külah, kukuleta