kent1

keneş

Eski Türkçe keŋeş "müşavere, şura, meclis" sözcüğünden evrilmiştir.

kenet

Türkiye Türkçesi kinet veya kenet ‎‎‎ z "1. taş blokları birbirine bağlayan demir raptiye, 2. porselen onarım teli" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

kenevir

Yunanca kanavúrion κανναβούριον z "kenevir" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kánnabis κάνναβις z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen qunnabtu sözcüğünden alıntıdır.

kenger

Farsça ve Orta Farsça kangar كنگر z "yabani enginar, cynara cardunculus" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kinára veya kynára κινάρα z sözcüğü ile eş kökenlidir.

kenize

Farsça kanīze "genç kız" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen kanīçag veya kanīzag sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen kanyā- veya kanyīka- sözcüğü ile eş kökenlidir.

kent1
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: "şehir" [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kend: al-balad [[şehir. Bu yüzden Kaşġar'a 'ordu kend' yani hanın ikamet ettiği şehir denir. (...) Oğuzlar ve diğerleri bu sözcüğü "köy" anlamında kullanırlar.]] Kıpçakça: "köy" [ Peter Golden, The Rasulid Hexaglot, 1377 yılından önce]
al-ḳarya [Ar.] = dīh [Fa.] = kent [Tr.] = χorion [Yun.] = keġ [Erm.] "köy" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
kent, kend: Villa, rus [köy, çiftlik] "köy" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
Üç yüz hâneli ve bir küçük hammâmlı köydür ... Bu kend ahâlîsi bir yere cemˁ olup eyitdiler, Yeni Türkçe: "kasaba" [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
kent = Kasaba "şehir" [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
kent: Şehir, kasaba.

Köken

Eski Türkçe kend "şehir, yerleşim" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Soğdca aynı anlama gelen kand veya kanth sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Gharib 191.) Bu sözcük Hotan Saka dilinde aynı anlama gelen kanthā sözcüğü ile eş kökenlidir. (Kaynak: H. W. Bailey, Dict. of Khotan Saka sf. 51.)

Ek açıklama

TTü 20. yy'a dek "köy, kırsal yerleşim" anlamında kullanılmıştır. Anadolu'da eski yer adlarında daima "köy, mezra" anlamında görülür. Dil Devrimi döneminde Öz Türkçe olduğu varsayımıyla canlandırıldı ve Asya Türkçesinde görülen "şehir" anlamı tercih edildi. • Muhtemelen aynı kökten Kürtçe (Kurmanci) gund "köy". Karş. gundi.

Benzer sözcükler

kentleşmek, kentli, kentlilik, kentsel, kentsel dönüşüm, köykent, megakent, uydukent

Bu maddeye gönderenler

anakent, başkent, evrenkent, kentsoylu


12.03.2018
kent2

Fransızca quint, quinte "beşli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen quintus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince quinque "beş" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *penkʷe biçiminden evrilmiştir.

kental

Fransızca quintal "beş yüz kiloluk ağırlık birimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince quinque, quint- "beş" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir.

kentet

Fransızca quintette "beşli çalgı veya şarkıcı grubu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen quintetta sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca cinque, quint- "beş" sözcüğünden +et° ekiyle türetilmiştir.

kentilyon

Fransızca quintillion "bin çarpı bin üssü beş veya milyon çarpı milyon üsse beş sayısı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince quinque, quint- "beş" sözcüğünden türetilmiştir.

kentsoylu