kent1

keneş

<< ETü keŋeş müşavere, şura, meclis

kenet

<< TTü kinet/kenet ‎‎‎ z1. taş blokları birbirine bağlayan demir raptiye, 2. porselen onarım teli ?

kenevir

Yun kanavúrion κανναβούριον zkenevir << EYun kánnabis κάνναβις za.a. +arion Akad qunnabtu a.a.

kenger

Fa/OFa kangar كنگر zyabani enginar, cynara cardunculus ≈ EYun kinára/kynára κινάρα za.a.

kenize

Fa kanīze genç kız << OFa kanīçag/kanīzag a.a. ≈ Ave kanyā-/kanyīka- a.a.

kent1

ETü: "şehir" [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kend: al-balad [[şehir. Bu yüzden Kaşġar'a 'ordu kend' yani hanın ikamet ettiği şehir denir. (...) Oğuzlar ve diğerleri bu sözcüğü "köy" anlamında kullanırlar.]] KTü: "köy" [ Peter Golden, The Rasulid Hexaglot, <1377]
al-ḳarya [Ar.] = dīh [Fa.] = kent [Tr.] = χorion [Yun.] = keġ [Erm.] "köy" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
kent, kend: Villa, rus [köy, çiftlik] "köy" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
Üç yüz hâneli ve bir küçük hammâmlı köydür ... Bu kend ahâlîsi bir yere cemˁ olup eyitdiler, YTü: "kasaba" [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
kent = Kasaba "şehir" [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
kent: Şehir, kasaba.

<< ETü kend şehir, yerleşim Sogd kand/kanth a.a. (Kaynak: Gharib 191.)≈ Saka kanthā a.a. (Kaynak: BaileyS sf. 51.)

Not: TTü 20. yy'a dek "köy, kırsal yerleşim" anlamında kullanılmıştır. Anadolu'da eski yer adlarında daima "köy, mezra" anlamında görülür. Dil Devrimi döneminde Öz Türkçe olduğu varsayımıyla canlandırıldı ve Asya Türkçesinde görülen "şehir" anlamı tercih edildi. • Muhtemelen aynı kökten Kürd gund "köy". Karş. gundi.

Benzer sözcükler: kentleşmek, kentli, kentlilik, kentsel, kentsel dönüşüm, köykent, megakent, uydukent

Bu maddeye gönderenler: anakent, başkent, evrenkent, kentsoylu


12.03.2018
kent2

Fr quint, quinte beşli Lat quintus a.a. Lat quinque beş << HAvr *penkʷe a.a.

kental

Fr quintal beş yüz kiloluk ağırlık birimi Lat quinque, quint- beş +al°

kentet

Fr quintette beşli çalgı veya şarkıcı grubu İt quintetta a.a. İt cinque, quint- beş +et°

kentilyon

Fr quintillion bin çarpı bin üssü beş veya milyon çarpı milyon üsse beş sayısı Lat quinque, quint- beş

kentsoylu