kenize

kenef

Arapça knf kökünden gelen kanīf كنيف z "1. korunak, sığınak, 2. helâ" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kanafa كنف z "kanadı altına aldı, kucakladı, saklayarak korudu" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır. Bu sözcük Arapça kanaf كنف z "kanat" sözcüğü ile eş kökenlidir. (NOT: Arapça sözcük İbranice aynı anlama gelen kanap כנף z sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen kanpā כנפא z sözcüğü ile eş kökenlidir. )

keneş

Eski Türkçe keŋeş "müşavere, şura, meclis" sözcüğünden evrilmiştir.

kenet

Arapça knd kökünden gelen kinad كند‎‎‎ z "taş blokları birbirine bağlayan demir raptiye, perçin" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice kannād כַּנָּד z "1. cetvel, gönye, 2. destek" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Jastrow, Dict. of the Targumim, Talmud Bavli etc. sf. 648.)

kenevir

Yeni Yunanca kanavúrion κανναβούριον z "kenevir" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kánnabis κάνναβις z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen qunnabtu sözcüğünden alıntıdır.

kenger

Farsça ve Orta Farsça kangar كنگر z "yabani enginar, cynara cardunculus" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kinára veya kynára κινάρα z sözcüğü ile eş kökenlidir.

kenize
Köken

Farsça kanīze "genç kız" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen kanīçag veya kanīzag sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen kanyā- veya kanyīka- sözcüğü ile eş kökenlidir.

Daha fazla bilgi için kancık maddesine bakınız.


14.11.2019
kent1

Eski Türkçe kend "şehir, yerleşim" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Soğdca aynı anlama gelen kand veya kanth sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Gharib 191.) Bu sözcük Hotan Saka dilinde aynı anlama gelen kanthā sözcüğü ile eş kökenlidir. (Kaynak: H. W. Bailey, Dict. of Khotan Saka sf. 51.)

kent2

Fransızca quint, quinte "beşli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen quintus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince quinque "beş" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *penkʷe biçiminden evrilmiştir.

kental

Fransızca quintal "beş yüz kiloluk ağırlık birimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince quinque, quint- "beş" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir.

kentet

Fransızca quintette "beşli çalgı veya şarkıcı grubu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen quintetta sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca cinque, quint- "beş" sözcüğünden +et° ekiyle türetilmiştir.

kentilyon

Fransızca quintillion "bin çarpı bin üssü beş veya milyon çarpı milyon üsse beş sayısı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince quinque, quint- "beş" sözcüğünden türetilmiştir.