kemoterapi

kemoterapi

şimyoterapi "kanserin kimyasal tedavisi" [ Dr. Esat Eğilmez, 1958]
Birkaç yıldan beri tedavi alanına çıkan çeşitli şimyoterapi vasıtaları [ Milliyet - gazete, 1964]
Bu şimdiye kadar tatbik edilen Kemoterapi'ye nazaran yüksek bir nisbettir.

İng chemotherapy kimyasal tedavi (İlk kullanım: 1907 Paul Ehrlich, Alm. biyokimyacı.) § EYun χēmía χημία zkimya EYun therapeía θεραπεία ztedavi

 kimya, terapi

Not: Karş. Fr chimiothérapie (a.a.).


21.08.2017
terapi

Fr thérapie tedavi EYun therapeía θεραπεία zbakım, hasta bakma EYun therápōn/théraps θεράπων zbakıcı, hizmetkâr +ia