kef

keçi

Eski Türkçe eçkü "keçi" sözcüğü ile eş kökenlidir.

keçiboynuzu
keder

Arapça kdr kökünden gelen kadar كدر z "sıkıntı, bunalma" sözcüğünden alıntıdır.

kedi

Orta Yunanca kátos veya káta κάτος/κάτα z "kedi" sözcüğü ile eş kökenlidir. Yunanca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen cattus veya catta sözcüğü ile eş kökenlidir.

keenlemyekün

Arapça ka-an lam yakun "sanki yok gibi, yok hükmünde" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça ka-an "sanki, gibi" ve Arapça lam "değil" ve Arapça yakun "var" sözcüklerinin bileşiğidir.

kef
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Yadigâr-ı İbni Şerif, 1421? yılından önce]
kefi alınmış bal ile karışdırıp maˁcūn ideler [ Hamit Zübeyr & İshak Refet, Anadilden Derlemeler, 1932]
kef (Malatya, Afyon): mayilerin galeyan halinde üzerine toplanan hafif posa, kaynayan et üzerindeki köpük.

Köken

Farsça ve Orta Farsça kaf كف z "köpük" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen kafa- sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen kapha कफ z sözcüğü ile eş kökenlidir.

Ek açıklama

Keyif sözcüğüyle karıştırılması yanlıştır.

Bu maddeye gönderenler

kevgir


03.11.2014
kefal

Yeni Yunanca ve Eski Yunanca képhalos "bir tür balık, mugil cephalus" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca ve Eski Yunanca kephalḗ κεφαλή z "kafa, baş" sözcüğünden türetilmiştir.

kefalet

Arapça kfl kökünden gelen kafāla(t) كفالة z "kefil olma, garanti, güvence" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kafala كفل z "kefil oldu, garanti etti, güvence verdi" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

kefaret

Arapça kfr kökünden gelen kafāra(t) كفارة z "suçunu örtme, suç veya günaha karşılık bedel ödeme" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Arapça kafara كفر z "örttü, kararttı" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır. ) Bu sözcük Aramice/Süryanice kpr kökünden gelen kəphārā כפרא z "örtme, suçu veya bir yükümlülüğü ortadan kaldırmak için ödenen bedel" sözcüğünden alıntıdır. Aramice/Süryanice sözcük Akatça kapāru "silme" sözcüğü ile eş kökenlidir.

kefe

Arapça kff kökünden gelen kaffa(t) كفّة z "1. avuç, el ayası, 2. kepçe, çanak, terazi gözü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice kp kökünden gelen aynı anlama gelen kaph, kappā כפ z sözcüğü ile eş kökenlidir.

kefen

Arapça kfn kökünden gelen kafan كفن z "cenazeyi örten dikişsiz bez" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Süryanice kəfūn veya kəftā ܟܦܘܢ z "hasır küfe" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kóphinos κόφινος z "hasır küfe, cenaze sepeti" sözcüğü ile eş kökenlidir.