keenlemyekün

keçe

Oğuzca keçe "ıslatılarak dövülmüş yün" sözcüğünden evrilmiştir.

keçi

Eski Türkçe eçkü "keçi" sözcüğü ile eş kökenlidir.

keçiboynuzu
keder

Arapça kdr kökünden gelen kadar كدر z "sıkıntı, bunalma" sözcüğünden alıntıdır.

kedi

Orta Yunanca gatí γατί z "kedi yavrusu" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca káttos veya kátta κάττος/κάττα z "kedi" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen cattus veya catta sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Mısır dilinde bir sözcükten alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

keenlemyekün
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Selanikli Mustafa Ef., Tarih-i Selanikî, 1600]
tedārük olunan zahīre ve zād u zevādden bir ḥabbe ve ḳatre kalmayup keen-lem-yekün oldu

Köken

Arapça ka-an lam yakun "sanki yok gibi, yok hükmünde" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça ka-an "sanki, gibi" ve Arapça lam "değil" ve Arapça yakun "var" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için keza, , yekûn maddelerine bakınız.

Ek açıklama

Keenlemyekûn yazılması yanlıştır.


12.05.2015
kef

Farsça ve Orta Farsça kaf كف z "köpük" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen kafa- sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen kapha कफ z sözcüğü ile eş kökenlidir.

kefal

Yeni Yunanca ve Eski Yunanca kéfalos "bir tür balık, mugil cephalus" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca ve Eski Yunanca kefalḗ κεφαλή z "kafa, baş" sözcüğünden türetilmiştir.

kefalet

Arapça kfl kökünden gelen kafāla(t) كفالة z "kefil olma, garanti, güvence" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kafala كفل z "kefil oldu, garanti etti, güvence verdi" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

kefaret

Arapça kfr kökünden gelen kafāra(t) كفارة z "suçunu örtme, suç veya günaha karşılık bedel ödeme" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Arapça kafara كفر z "örttü, kararttı" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır. ) Bu sözcük Aramice/Süryanice kpr kökünden gelen kəphārā כפרא z "örtme, suçu veya bir yükümlülüğü ortadan kaldırmak için ödenen bedel" sözcüğünden alıntıdır. Aramice/Süryanice sözcük Akatça kapāru "silme" sözcüğü ile eş kökenlidir.

kefe

Arapça kff kökünden gelen kaffa(t) كفّة z "1. avuç, el ayası, 2. kepçe, çanak, terazi gözü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice kp kökünden gelen aynı anlama gelen kaph, kappā כפ z sözcüğü ile eş kökenlidir.