keşşaf

keşişleme

Keşiş Dağı "İstanbul'un güneyinde bir dağ, Uludağ" özel adından türetilmiştir.

keşke

Farsça kāş ki كاش كه z "temenni bağlacı" deyiminden alıntıdır.

keşkek

Farsça kaşk كشك z "1. süt pıhtısı veya peynir altı suyu, 2. arpa suyu, arpa" sözcüğünden +ak2 ekiyle türetilmiştir. Farsça sözcük Orta Farsça kaşk "peynir suyu, kurut?" sözcüğünden evrilmiştir.

keşkül

Farsça kaşkūl كشكول z "«çanak çeker», 1. dilenci, 2. dilenci kâsesi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça kaş كش z "çeken" ve Farsça kūl كول z "çanak, kadeh" sözcüklerinin bileşiğidir.

keşmekeş

Farsça kaş mikaş كش مكش z "«çekti çekiyor», çekişme" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Farsça kaşīdan كشيدن z "çekmek" fiilinden türetilmiştir.

keşşaf
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
iy keşşāf-ı sirr-ı lā-yezāl [ey ebedi sırrın açıcısı]

Köken

Arapça kşf kökünden gelen kaşşāf كشّاف z "ortaya çıkarıcı, keşfedici" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kaşafa كشف z "buldu" fiilinin faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

Daha fazla bilgi için keşif maddesine bakınız.

Ek açıklama

Türkiye'de ilk izci kuruluşu olan Keşşaflık Teşkilatı 1910'da Ragıp Nureddin tarafından kurulmuştur.


27.04.2015
ket

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

ketçap

İngilizce ketchup sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Malayca keçup "balık sosu" sözcüğünden alıntıdır.

kete

Ermenice gata կաթա z "külde pişmiş yassı ekmek" sözcüğü ile eş kökenlidir.

ketebe1

Arapça ktb kökünden gelen kataba(t) كتبة z "yazıcılar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kātib كاتب z "yazıcı" sözcüğünün faˁala(t) vezninde çoğuludur.

ketebe2

Arapça ktb kökünden gelen kataba كتب z "yazdı" fiilinden alıntıdır.