keçi

kazulet

<< Ar ḳāḏūra(t) murdar (kadın)

kazurat

Ar ḳāḏūrāt قاذورات z [#ḳḏr çoğ.] pislikler Ar ḳāḏūr قاذور z [fāˁūl t.] murdar, insandan kaçan (kişi, özellikle kadın) +āt Ar ḳaḏara قذر zmurdar idi, pislendi

kebap

Ar kabāb كباب z [#kbb faˁāl msd.] kızartma, kızartılmış et Aram kəbab, kebəbā כבבא za.a. (≈ Akad kabābu kızartmak, yakmak )

kebir

Ar kabīr كَبِير z [#kbr faˁīl sf.] büyük ≈ Ar kabura/kabira كَبُِرَ zbüyük idi, büyüdü ≈ Aram gəbar גבר zgüçlü ve üstün olmak, yücelmek ≈ Akad gabru güçlü, üstün

keçe

<< ETü-O keçe ıslatılarak dövülmüş yün

keçi

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
eçkü [[keçi]] (...) [[Oğuzlar keçiye 'keçi' der.]] KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
eçki Çağ: [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, <1500]
üçkü, üçki: bouc, chèvre

≈ ETü eçkü keçi

Not: Güneybatı Oğuz grubu dışındaki Türk dillerinde eçkü biçiminin türevleri kullanılır.

Benzer sözcükler: keçi yolu, keçileri kaçırmak, yaban keçisi

Bu maddeye gönderenler: keçiboynuzu


23.09.2017
keçiboynuzu
keder

Ar kadar كدر z [#kdr faˁal ] sıkıntı, bunalma

kedi

OYun gatí γατί z [küç.] kedi yavrusu EYun káttos/kátta κάττος/κάττα zkedi Lat cattus/catta a.a. ~? Mıs

keenlemyekün

Ar ka-an lam yakun sanki yok gibi, yok hükmünde § Ar ka-an sanki, gibi Ar lam değil Ar yakun var

kef

Fa/OFa kaf كف zköpük ≈ Ave kafa- a.a. ≈ Sans kapha कफ za.a.