keçe

kazuistik

Fransızca casuistique "1. tekil vakaları inceleyerek genelleme yöntemi, 2. ayrıntıya boğulma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince casuistica "«vakacılık», (Katolik teolojisinde) zor vakalar karşısında vicdanen doğru olan davranışı belirleme yöntemi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince casus "vaka, hadise" sözcüğünden +ist° ekiyle türetilmiştir. Geç Latince sözcük Latince casus "1. düşüş, 2. şans, tesadüf" sözcüğü ile eş kökenlidir. Latince sözcük Latince cadere "düşmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

kazulet

Arapça ḳāḏūra(t) "murdar (kadın)" sözcüğünden evrilmiştir.

kazurat

Arapça ḳḏr kökünden gelen ḳāḏūrāt قاذورات z "pislikler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳāḏūr قاذور z "murdar, insandan kaçan (kişi, özellikle kadın)" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Arapça ḳaḏara قذر z "murdar idi, pislendi" fiilinin fāˁūl vezninde tekilidir.

kebap

Arapça kbb kökünden gelen kabāb كباب z "kızartma, kızartılmış et" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen kəbab, kebəbā כבבא z sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Bu sözcük Akatça kabābu "kızartmak, yakmak" fiili ile eş kökenlidir. )

kebir

Arapça kbr kökünden gelen kabīr كَبِير z "büyük" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kabura veya kabira كَبُِرَ z "büyük idi, büyüdü" fiili ile eş kökenlidir. Bu sözcük Aramice/Süryanice gəbar גבר z "güçlü ve üstün olmak, yücelmek" fiili ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice fiil Akatça gabru "güçlü, üstün" sözcüğü ile eş kökenlidir.

keçe
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Oğ: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
keçe [[keçe - Oğuzca]] Çağatayca: [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, 1500 yılından önce]
kiçe: feutre

Köken

Oğuzca keçe "ıslatılarak dövülmüş yün" sözcüğünden evrilmiştir.

Ek açıklama

Bir Türk dilinden alıntı olan Ermenice kaç > gac կաճ "ıslatılarak dövülmüş yün, keçe" en erken 8. yy'da kaydedilmiştir.

Benzer sözcükler

keçek, keçeleşmek


15.06.2015
keçi

Eski Türkçe eçkü "keçi" sözcüğü ile eş kökenlidir.

keçiboynuzu
keder

Arapça kdr kökünden gelen kadar كدر z "sıkıntı, bunalma" sözcüğünden alıntıdır.

kedi

Orta Yunanca gatí γατί z "kedi yavrusu" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca káttos veya kátta κάττος/κάττα z "kedi" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen cattus veya catta sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Mısır dilinde bir sözcükten alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

keenlemyekün

Arapça ka-an lam yakun "sanki yok gibi, yok hükmünde" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça ka-an "sanki, gibi" ve Arapça lam "değil" ve Arapça yakun "var" sözcüklerinin bileşiğidir.