kazuistik

kazaz

Arapça ḳzz kökünden gelen ḳazzāz قزّاز z "ipek tüccarı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳazz قَزّ z "çiğ ipek" sözcüğünün faˁˁāl vezninde meslek adııdır. Bu sözcük Farsça aynı anlama gelen ḳaz قز z sözcüğü ile eş kökenlidir.

kazı|mak

Eski Türkçe kazı- "tırmalamak, eşelemek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe kaz- "eşmek" fiili ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

kazık

Eski Türkçe kazġuk veya kazŋuk "direk, kazık" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kaz- veya kazın- "hayvanı sağlam bir yere bağlamak" fiilinden Eski Türkçe +(g)Uk ekiyle türetilmiştir.

kâzip

Arapça kḏb kökünden gelen kāḏib كاذب z "yalancı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kaḏaba كذب z "yalan söyledi, aldattı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

kaziye

Arapça ḳḍy kökünden gelen ḳaḍīya(t) قضيّة z "dava, iddia, mesele, mantıkta önerme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaḍā قضا z "yargıladı" fiilinin faˁīla(t) vezninde sıfat dişilidir.

kazuistik
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meydan-Larousse, 1969]

Köken

Fransızca casuistique "1. tekil vakaları inceleyerek genelleme yöntemi, 2. ayrıntıya boğulma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince casuistica "«vakacılık», (Katolik teolojisinde) zor vakalar karşısında vicdanen doğru olan davranışı belirleme yöntemi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince casus "vaka, hadise" sözcüğünden +ist° ekiyle türetilmiştir. Geç Latince sözcük Latince casus "1. düşüş, 2. şans, tesadüf" sözcüğü ile eş kökenlidir. Latince sözcük Latince cadere "düşmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için kadans maddesine bakınız.

Ek açıklama

Genel ilkelerden hareketle kural koyma ilkesinin zıddıdır; genellikle olumsuz anlamda kullanılır.

Benzer sözcükler

kazüist


01.10.2017
kazulet

Arapça ḳāḏūra(t) "murdar (kadın)" sözcüğünden evrilmiştir.

kazurat

Arapça ḳḏr kökünden gelen ḳāḏūrāt قاذورات z "pislikler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳāḏūr قاذور z "murdar, insandan kaçan (kişi, özellikle kadın)" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Arapça ḳaḏara قذر z "murdar idi, pislendi" fiilinin fāˁūl vezninde tekilidir.

kebap

Arapça kbb kökünden gelen kabāb كباب z "kızartma, kızartılmış et" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen kəbab, kebəbā כבבא z sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Bu sözcük Akatça kabābu "kızartmak, yakmak" fiili ile eş kökenlidir. )

kebir

Arapça kbr kökünden gelen kabīr كَبِير z "büyük" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kabura veya kabira كَبُِرَ z "büyük idi, büyüdü" fiili ile eş kökenlidir. Bu sözcük Aramice/Süryanice gəbar גבר z "güçlü ve üstün olmak, yücelmek" fiili ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice fiil Akatça gabru "güçlü, üstün" sözcüğü ile eş kökenlidir.

keçe

Oğuzca keçe "ıslatılarak dövülmüş yün" sözcüğünden evrilmiştir.