kayser

kaynak

TTü kayna- +Uk

kaynana
kaypak

TTü kayp- kaymak, kaçmak +(g)Ak <? TTü kay- a.a.

kayra

TTü kayır- +A

kayrak

<< ETü kadrak kıvrım, büklüm, özellikle büklümlü kaya ETü kat/katığ büklüm, kat

kayser

[ Kutadgu Bilig, 1069]
kimi rāy-i hindī, kimi kayṣarī [kimi Hint racası, kimi Rum kayseri] kayzer "[Alm Kaiser] Alman imparatoru" [ Sami Paşazade Sezai, Bütün Eserleri, 1908]
Almanya siyāset-i kayzeriyyenin inkılāb-i Osmānī ile uğradığı hezīmetden (...) mey'ūs ve meftūr idi

Ar ḳayṣār قيصار zRum hükümdarı OYun kaîsar καῖσαρ za.a. Lat caesar 1. kesik, 2. imparatorluk sıfatlarından biri öz C. Julius Caesar Romalı devlet adamı, Sezar (MÖ 100-44) Lat caedere, caes- kesmek, kırmak

Not: Rum imparatorları için kaysar ve kayser kullanılırken Alman imparatoru için 1890'lardan itibaren /z/ ile kayzer tercih edilmiştir. • Plinius'a göre Caesar'ın büyük dedesi sezaryen yöntemiyle doğduğu için caesar "kesik, kesilmiş" soyadını almıştır. Karş. sezaryen.

Benzer sözcükler: kayzer, sezar

Bu maddeye gönderenler: çar2 (çariçe), şeri2


17.08.2017
kaytan

<? TTü kayt- döndürmek +(g)An ETü kay- dönmek

kaytar|mak

<< ETü *kadtar- döndürmek, geri vermek ETü kadıt- dönmek +Ar-

kayyım

Ar ḳayyim قيّم z [#ḳwm] duran, dikilen Ar ḳāma قام zdurdu

kayyum

Ar ḳayyūm قيّوم z [#ḳwm] ebedi, kalıcı, Allah'ın bir sıfatı Aram ḳayyūm, ḳayyūmā קיּוּם z1. varlık, varoluş, 2. saklama, muhafaza etme, berkitme (Kaynak: Jastrow sf. 1356, Jeffery sf. 245.)Aram ḳym durma, var olma, kesin olma

kaz

<< ETü kāz yabani ve evcil bir kuş, kaz ≈? HAvr *ǵʰh₂éns (*ǵʰáns) a.a.