kaynana

kaymak

Eski Türkçe kañak veya kayak "kaynayan sütün üstünde oluşan tabaka" sözcüğü ile eş kökenlidir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kaña- "kaynamak" fiilinden Eski Türkçe +(A)mAk ekiyle türetilmiştir.

kaymakam

Arapça ḳāˀim maḳām قائم مقام z "(birinin) yerinde duran, makam sahibi" deyiminden alıntıdır.

kayme

Arapça ḳwm kökünden gelen ḳāˀima(t) قائمة z "bir şeyin yerine geçen, kaim olan şey" sözcüğünden alıntıdır.

kayna|mak

Eski Türkçe kaña- "1. (su) galeyan etmek, 2. (metal) erimek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe kañ "su fışkıran yer, kaynak" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

kaynak

Türkiye Türkçesi kayna- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

kaynana
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: [ Ahterî-i Kebir, 1545]

Daha fazla bilgi için kayın1, ana maddelerine bakınız.

Benzer sözcükler

kaynana dili


06.11.2013
kaypak

Türkiye Türkçesi kayp- "kaymak, kaçmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)Ak ekiyle türetilmiştir. Türkçe fiil Türkiye Türkçesi aynı anlama gelen kay- fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

kayra

Türkiye Türkçesi kayır- fiilinden Yeni Türkçe +A ekiyle türetilmiştir.

kayrak

Eski Türkçe kadrak "kıvrım, büklüm, özellikle büklümlü kaya" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kat veya katığ "büklüm, kat" sözcüğünden türetilmiştir.

kayser

Arapça ḳayṣār قيصار z "Rum hükümdarı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Yunanca aynı anlama gelen kaîsar καῖσαρ z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince caesar "1. kesik, 2. imparatorluk sıfatlarından biri" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük C. Julius Caesar "Romalı devlet adamı, Sezar (MÖ 100-44)" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Latince caedere, caes- "kesmek, kırmak" fiilinden türetilmiştir.

kaytan

Türkiye Türkçesi kayt- "döndürmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)An ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir. Türkçe fiil Eski Türkçe kay- "dönmek" fiilinden türetilmiştir.