kaynak

kaykıl|mak

TTü kayık- dönmek, sapmak +Il- ETü kay- dönmek +ik°

kaymak

(≈ ETü kañak/kayak kaynayan sütün üstünde oluşan tabaka ) ETü kaña- kaynamak +(A)mAk

kaymakam

Ar ḳāˀim maḳām قائم مقام zyerinde duran, makam sahibi

kayme

Ar ḳāˀima(t) قائمة z [#ḳwm fāˁila(t) fa. fem.] bir şeyin yerine geçen, kaim olan şey

kayna|mak

<< ETü kaña- 1. (su) galeyan etmek, 2. (metal) erimek ETü kañ su fışkıran yer, kaynak +(g)A-

kaynak

TTü: "1. su pınarı, 2. metali eritme yoluyla yapıştırma işlemi, 3. kaba et, kalça" [ Meninski, Thesaurus, 1680]

TTü kayna- +Uk

 kayna-

Benzer sözcükler: insan kaynakları, kaynakça, kaynakçı, kaynaklanmak


26.11.2014
kaynana
kaypak

TTü kayp- kaymak, kaçmak +(g)Ak <? TTü kay- a.a.

kayra

TTü kayır- +A

kayrak

<< ETü kadrak kıvrım, büklüm, özellikle büklümlü kaya ETü kat/katığ büklüm, kat

kayser

Ar ḳayṣār قيصار zRum hükümdarı OYun kaîsar καῖσαρ za.a. Lat caesar 1. kesik, 2. imparatorluk sıfatlarından biri öz C. Julius Caesar Romalı devlet adamı, Sezar (MÖ 100-44) Lat caedere, caes- kesmek, kırmak