kaygana

kaya

Eski Türkçe kaya "sarp ve çıplak dağ" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Moğolca qada "uçurum, kayalık" sözcüğü ile eş kökenlidir.

kayaç

Türkiye Türkçesi kaya sözcüğünden Yeni Türkçe +(g)Aç ekiyle türetilmiştir.

kayak1

Türkiye Türkçesi kay- fiilinden Yeni Türkçe +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

kayak2

İngilizce kayak "Eskimo kayığı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İnuit (Eskimo) dilinde kayak "«erkek aracı», erkeklere özgü kayık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İnuit (Eskimo) dilinde ka "erkek" sözcüğünden türetilmiştir.

kaydırak

Türkiye Türkçesi kaydır- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

kaygana
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Şeyhoğlu, Marzubânnâme terc., 1380]
var ayağına bal ile kayġana ur

Köken

Farsça χāygīna خايگىنه z "unlu yumurta veya omlet" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça χāya خايه z "yumurta" ve Farsça gīn گين z "dolu, -li" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için haya2 maddesine bakınız.


25.08.2015
kaygı

Eski Türkçe kadġu "tasa, üzüntü" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kad- "dönmek, ilgilenmek" fiilinden Eski Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.

kayık

Eski Türkçe kayġuk "küçük sandal" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kay- "dönmek?" fiilinden Eski Türkçe +(g)Uk ekiyle türetilmiştir.

kayın1

Eski Türkçe kadın "zevcenin babası veya ailesi" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kat- "eklemek, karmak" fiilinden Eski Türkçe +In ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

kayın2

Eski Türkçe kadıŋ "kayın ağacı, fagus" sözcüğünden evrilmiştir.

kayınço

Türkiye Türkçesi kayın eçü deyiminden evrilmiştir. Türkçe deyim Türkiye Türkçesi kayın "evlilik yoluyla akraba" ve Türkiye Türkçesi eçü "ağabey" sözcüklerinin bileşiğidir.