kaydırak

kay|mak

<< ETü kay- (bir şeye veya bir yöne) dönmek, ilgilenmek << ETü *kad- dönmek

kaya

<< ETü kaya sarp ve çıplak dağ ≈ Moğ qada uçurum, kayalık

kayaç

TTü kaya +(g)Aç

kayak1

TTü kay- +(g)Ak

kayak2

İng kayak Eskimo kayığı İnuit kayak «erkek aracı», erkeklere özgü kayık İnuit ka erkek

kaydırak

TTü: "yassı ve kaygan taş" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
kaydırak: Oyun oynadıkları yassı ve kayrak taş ve sair sektirme taşı. TTü: "... kayma düzeneği" [ TDK, Türkçe Sözlük, 5. Baskı, 1969]
kaydırak: (...) 3. Çocukların kayarak eğlenmeleri için ... oyun aracı.

TTü kaydır- +(g)Ak

 kay-


14.01.2015
kaygana

Fa χāygīna خايگىنه zunlu yumurta veya omlet § Fa χāya خايه zyumurta Fa gīn گين zdolu, -li

kaygı

<< ETü kadġu tasa, üzüntü ETü kad- dönmek, ilgilenmek +gU

kayık

<< ETü kayġuk küçük sandal ETü kay- dönmek? +(g)Uk

kayın1

<< ETü kadın zevcenin babası veya ailesi <? ETü kat- eklemek, karmak +In

kayın2

<< ETü kadıŋ kayın ağacı, fagus