kaya

kavur|mak

Eski Türkçe kaġur- "kızartmak, ateşte ısıtmak" fiilinden evrilmiştir.

kavurga

Eski Türkçe kaġur- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gA ekiyle türetilmiştir.

kavuş|mak

Eski Türkçe kabış- "yan yana gelmek, bitişmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe kap- "yanına gelmek, yakalamak" fiilinden Eski Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir.

kavut

Eski Türkçe kaġut "kavurma, özellikle kavrulmuş un" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kaġur- "kavurmak" fiilinden Eski Türkçe +Ut ekiyle türetilmiştir.

kay|mak

Eski Türkçe kay- "(bir şeye veya bir yöne) dönmek, ilgilenmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *kad- "dönmek" kökünden evrilmiştir.

kaya
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Irk Bitig, 900 yılından önce]
yaşıl kaya yaylaġım, kızıl kaya kışlaġım ol Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kaya [[dağda sarp ve çıplak yer]] Türkiye Türkçesi: kaya balığı [ Meninski, Thesaurus, 1680]
ḳaya baluğı: Gobius.

Köken

Eski Türkçe kaya "sarp ve çıplak dağ" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Moğolca qada "uçurum, kayalık" sözcüğü ile eş kökenlidir.

Benzer sözcükler

kaya balığı, kaya tuzu, kayalık

Bu maddeye gönderenler

kayaç


05.03.2020
kayaç

Türkiye Türkçesi kaya sözcüğünden Yeni Türkçe +(g)Aç ekiyle türetilmiştir.

kayak1

Türkiye Türkçesi kay- fiilinden Yeni Türkçe +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

kayak2

İngilizce kayak "Eskimo kayığı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İnuit (Eskimo) dilinde kayak "«erkek aracı», erkeklere özgü kayık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İnuit (Eskimo) dilinde ka "erkek" sözcüğünden türetilmiştir.

kaydırak

Türkiye Türkçesi kaydır- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

kaygana

Farsça χāygīna خايگىنه z "unlu yumurta veya omlet" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça χāya خايه z "yumurta" ve Farsça gīn گين z "dolu, -li" sözcüklerinin bileşiğidir.