kayaç

kavurga

ETü kaġur- +gA

kavuş|mak

<< ETü kabış-/kawış- yakına veya yanına gelmek

kavut

<< ETü kaġut kavurma, özellikle kavrulmuş un ETü kaġur- kavurmak +Ut

kay|mak

<< ETü kay- (bir şeye veya bir yöne) dönmek, ilgilenmek << ETü *kad- dönmek

kaya

<< ETü kaya sarp ve çıplak dağ ≈ Moğ qada uçurum, kayalık

kayaç

[ Kaynakça yok, 1965]
Kayaçlar ve Mineraller: MTA Enstitüsü Yayını [kitap adı] YTü: [ TDK, Türkçe Sözlük, 8. Baskı, 1988]
kayaç: Doğada büyük yer tutan, yer kabuğunun gereci olan (...) kütle.

TTü kaya +(g)Aç

 kaya


16.11.2017
kayak1

TTü kay- +(g)Ak

kayak2

İng kayak Eskimo kayığı İnuit kayak «erkek aracı», erkeklere özgü kayık İnuit ka erkek

kaydırak

TTü kaydır- +(g)Ak

kaygana

Fa χāygīna خايگىنه zunlu yumurta veya omlet § Fa χāya خايه zyumurta Fa gīn گين zdolu, -li

kaygı

<< ETü kadġu tasa, üzüntü ETü kad- dönmek, ilgilenmek +gU