kaya

kavur|mak

<< ETü kaġur- kızartmak, ateşte ısıtmak

kavurga

ETü kaġur- +gA

kavuş|mak

<< ETü kabış-/kawış- yakına veya yanına gelmek

kavut

<< ETü kaġut kavurma, özellikle kavrulmuş un ETü kaġur- kavurmak +Ut

kay|mak

<< ETü kay- (bir şeye veya bir yöne) dönmek, ilgilenmek << ETü *kad- dönmek

kaya

ETü: [ Irk Bitig, <900]
yaşıl kaya yaylaġım, kızıl kaya kışlaġım ol ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kaya [[dağda sarp ve çıplak yer]] TTü: kaya balığı [ Meninski, Thesaurus, 1680]
ḳaya baluğı: Gobius.

<< ETü kaya sarp ve çıplak dağ ≈ Moğ qada uçurum, kayalık

Benzer sözcükler: kaya balığı, kaya tuzu, kayalık

Bu maddeye gönderenler: kayaç


05.03.2020
kayaç

TTü kaya +(g)Aç

kayak1

TTü kay- +(g)Ak

kayak2

İng kayak Eskimo kayığı İnuit kayak «erkek aracı», erkeklere özgü kayık İnuit ka erkek

kaydırak

TTü kaydır- +(g)Ak

kaygana

Fa χāygīna خايگىنه zunlu yumurta veya omlet § Fa χāya خايه zyumurta Fa gīn گين zdolu, -li