kayın2

kaydırak

TTü kaydır- +(g)Ak

kaygana

Fa χāygīna خايگىنه zunlu yumurta veya omlet § Fa χāya خايه zyumurta Fa gīn گين zdolu, -li

kaygı

<< ETü kadġu tasa, üzüntü ETü kad- dönmek, ilgilenmek +gU

kayık

<< ETü kayġuk küçük sandal ETü kay- dönmek? +(g)Uk

kayın1

<< ETü kadın zevcenin babası veya ailesi <? ETü kat- eklemek, karmak +In

kayın2

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
[[Diğer bütün kavimler kayın ağacına ḳaḏıŋ derken Oğuzlar, Kıpçaklar ve onları izleyenler ḳayıŋ der.]]

<< ETü kadıŋ kayın ağacı, fagus

Not: ETü kad- (sert olmak) köküyle alakası düşünülebilir. Veya karş. Moğ kadu- (kesmek, biçmek). • Fa χadang (a.a.) Türkçeden alınmış olabilir.


31.03.2015
kayınço

<< TTü kayın eçü § TTü kayın evlilik yoluyla akraba TTü eçü ağabey

kayıntı

<? TTü kay- +(In)tI

kayıp

Ar ġayb غَيْب z [#ġyb faˁl msd.] kaybolma, yitme Ar ġāba غَابَ zyok idi, kayıp idi, kayboldu

kayır|mak

<< ETü kadġur- kaygılanmak, ilgilenmek ETü *kad- dönmek, yönelmek +(g)Ur-

kayısı

Ar ḳaysī قَيْسِى z [#ḳys] zerdalinin iyi ve iri cinsi Ar ḳays قيس zkıyaslama, ölçme