kayın1

kayak2

İng kayak Eskimo kayığı İnuit kayak «erkek aracı», erkeklere özgü kayık İnuit ka erkek

kaydırak

TTü kaydır- +(g)Ak

kaygana

Fa χāygīna خايگىنه zunlu yumurta veya omlet § Fa χāya خايه zyumurta Fa gīn گين zdolu, -li

kaygı

<< ETü kadġu tasa, üzüntü ETü kad- dönmek, ilgilenmek +gU

kayık

<< ETü kayġuk küçük sandal ETü kay- dönmek? +(g)Uk

kayın1

ETü: [ Uygurca İyi ve Kötü Prens Öyküsü, <1000]
öz kaḏını yeriŋe tegdi [öz kayınpederinin ülkesine vardı] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kaḏaş témiş ḳaymaduḳ, ḳaḏın témiş ḳaymiş [[akraba demişler umursamamış, hısım demişler ilgilenmiş - atasözü]] TTü: [ İbni Mühenna, Lugat, <1310]
balduz, bacanak, kayın ana, kayın ata

<< ETü kadın zevcenin babası veya ailesi <? ETü kat- eklemek, karmak +In

 kat-

Not: Karş. Moğ kadum "evlilik yoluyla hısım". • TTü kādın < χātūn sözcüğüyle veya Ar ḳāim "yerine geçen" sözcüğüyle alakası kurulamaz.

Benzer sözcükler: kayınbaba, kayınbirader, kayınpeder, kayınvalide, kaynata

Bu maddeye gönderenler: kayınço, kaynana


10.12.2015
kayın2

<< ETü kadıŋ kayın ağacı, fagus

kayınço

<< TTü kayın eçü § TTü kayın evlilik yoluyla akraba TTü eçü ağabey

kayıntı

<? TTü kay- +(In)tI

kayıp

Ar ġayb غَيْب z [#ġyb faˁl msd.] kaybolma, yitme Ar ġāba غَابَ zyok idi, kayıp idi, kayboldu

kayır|mak

<< ETü kadġur- kaygılanmak, ilgilenmek ETü *kad- dönmek, yönelmek +(g)Ur-