kayık

kayak1

TTü kay- +(g)Ak

kayak2

İng kayak Eskimo kayığı İnuit kayak «erkek aracı», erkeklere özgü kayık İnuit ka erkek

kaydırak

TTü kaydır- +(g)Ak

kaygana

Fa χāygīna خايگىنه zunlu yumurta veya omlet § Fa χāya خايه zyumurta Fa gīn گين zdolu, -li

kaygı

<< ETü kadġu tasa, üzüntü ETü kad- dönmek, ilgilenmek +gU

kayık

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ḳayġuk: az-zawraḳ [küçük kayık]

<< ETü kayġuk küçük sandal ETü kay- dönmek? +(g)Uk

 kay-

Not: Clauson "ön ve arka ucu yukarı kıvrık tekne" yorumu üzerinde durur (Claus sf. 676).

Benzer sözcükler: kayıkhane


03.10.2017
kayın1

<< ETü kadın zevcenin babası veya ailesi <? ETü kat- eklemek, karmak +In

kayın2

<< ETü kadıŋ kayın ağacı, fagus

kayınço

<< TTü kayın eçü § TTü kayın evlilik yoluyla akraba TTü eçü ağabey

kayıntı

<? TTü kay- +(In)tI

kayıp

Ar ġayb غَيْب z [#ġyb faˁl msd.] kaybolma, yitme Ar ġāba غَابَ zyok idi, kayıp idi, kayboldu