kavur|mak

kavram

TTü kavra- +Im

kavşak

TTü kavuş- +(g)Ak

kavşut

<< ETü kavşut kavuşma, buluşma ETü kavış- kavuşmak +Ut

kavuk

<< ETü kavuk [küç.] sidik torbası, mesane ETü kāp torba, tulum +Ik

kavun

<< ETü kaġun kavun <? ETü *kaġ-/*koġ- içi boşalmak, boş olmak +I(g)

kavur|mak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol tarıġ kaġurdı [[o ateşte buğday kavurdu. kawurdı bunun değişik telaffuzudur.]] KTü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kaġurmaç [[kavrulmuş buğday. kawurmaç da denir.]] KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
ḳawurdı قَوُرْدِى

<< ETü kaġur- kızartmak, ateşte ısıtmak

Not: Karş. Moğ kaġur- (a.a.). • ETü fiil +Ur- veya gUr- geçişlilik ekiyle yapılmış görünüyorsa da basit kökü mevcut değildir.

Benzer sözcükler: kavruk, kavrulmak, kavurma, kavurtmak

Bu maddeye gönderenler: kavurga, kavut


07.04.2015
kavurga

ETü kaġur- +gA

kavuş|mak

<< ETü kabış- yan yana gelmek, bitişmek ETü kap- yanına gelmek, yakalamak +Iş-

kavut

<< ETü kaġut kavurma, özellikle kavrulmuş un ETü kaġur- kavurmak +Ut

kay|mak

<< ETü kay- (bir şeye veya bir yöne) dönmek, ilgilenmek << ETü *kad- dönmek

kaya

<< ETü kaya sarp ve çıplak dağ ≈ Moğ qada uçurum, kayalık